Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Bezspraugas varistora metāloksīdu izlādņu īpašību pētījumi, testēšana un izvēles prasības"
Nosaukums angļu valodā "Gapless metal-oxide surge arrester character research, testing and selection requirements"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs E.Vanzovičs
Recenzents
Anotācija BEZSPRAUGAS VARISTORA METĀLOKSĪDU IZLĀDŅU ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI, TESTĒŠANA UN IZVĒLES PRASĪBAS Maģistra darba aktualitāti nosaka elektropārvades tīklu pārspriegumu galvenie cēloņi un to novēršanas iespējas, izmantojot bezspraugas metāloksīdu izlādņus. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šī brīža jaunākajam un drošākajam risinājumam, kā aizsargāt elektropārvades līnijas no bīstamākajiem kaitējumiem, ko lielākoties izraisa zibens stihija. Darba mērķis izvirzīts atbilstoši izlādņu īpašību pētījumiem, uzraudzībai un testēšanai, lai labāk izprastu šo izlādņu īpašības un veiksmīgāk tos varētu lietot praksē atbilstoši IEC standartiem. Liela uzmanība tiek pievērsta izlādņu izvēles prasībām, jo tieši pareiza pārsprieguma aizsardzības līdzekļa izvēle ļaus izlādnim droši un ilgstoši darboties. Darba gaitā tiek aprakstīts zibens kā elektrisks process un tā radītie bojājumi gaisvadu līnijās, aprakstīti iepriekšējie izlādņu tipi un konstatētas to nepilnības pārsprieguma aizsardzības jautājumos. Maģistra darbā uzmanība tiek pievērsta aktuāliem jautājumiem, kas jāņem vērā, lai bezspraugas varistora metāloksīda izlādņi nodrošinātu drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, aizsargājot gaisvadu līnijas un tām pieslēgtos patērētājus no bīstamajiem pārspriegumiem. Konsultējoties ar DOBLE TransiNor AS uzņēmuma elektroinženieri Mihalu Slodkeviču (Michal Slodkiewicz), tiek gūts apstiprinājums, ka ilglaicīgai un veiksmīgai izlādņu ekspluatācijai ir pilnībā jāpārzina izlādņu īpašības. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par pašreizējo situāciju un doti ieteikumi, kā efektīvāk lietot un uzraudzīt izlādņus. Pielikumā doti piemēri, pēc kādiem kritērijiem pareizi izvēlēties un pielāgot izlādni konkrētajiem apstākļiem. Darba apjoms ir 106 lapaspuses, tajā skaitā 47 attēli, 12 tabulas, 4 pielikumi un literatūras saraksta ar 32 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi BEZSPRAUGAS VARISTORA METĀLOKSĪDU IZLĀDŅU ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI, TESTĒŠANA UN IZVĒLES PRASĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā GAPLESS METAL-OXIDE SURGE ARRESTER CHARACTER RESEARCH, TESTING AND SELECTION REQUESTS
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 12:12:54