Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Būvmateriālu ietekmes uz vidi raksturojums ekodizaina vajadzībām"
Nosaukums angļu valodā "Characterization of environmental impact of building material for purpose of ecodesign"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs G.Bažbauers
Recenzents K.Valters
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Būvmateriālu ietekmes uz vidi raksturojums ekodizaina vajadzībām, un darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātnes maģistrante A. Šķēle. Darbā ir apskatīts māla ķieģeļu ražošanas process Latvijas būvmateriālu ražotnē, apkopoti ražošanas procesa inventarizācijas dati, un, izmantojot dzīves cikla ietekmes modelēšanas programmatūru SimaPro, veikts ķieģeļu ražošanas procesa ietekmes uz vidi raksturojums. Kā arī, ņemot vērā to, ka rezultātus paredzēts izmantot ekodizaina vajadzībām, ietekmes uz vidi raksturojums veikts, izmantojot dzīves cikla ietekmes novērtējuma metodes ReCiPe 2008 un Eco-Indicator 99. Darba galvenais mērķis ir aprēķināt un novērtēt Latvijā ražotu ķieģeļu ietekmi uz vidi (īpaši saistībā ar enerģijas patēriņu un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām), kas saistīta tieši ar ķieģeļu ražošanas posmu, lai varētu veikt ekodizainu. Pētījums veikts keramisko būvmateriālu dzīves cikla izejvielu ieguves un ražošanas posmiem. Papildus šī pētījuma mērķis ir sākt veidot Latvijas būvmateriālu dzīves cikla inventarizācijas datu bāzi un iespējams noteikt posmus, kuros veidojas vislielākā ietekme uz vidi un, kuros ir nepieciešami uzlabojumi. Darba pamatdaļu veido: 1. Literatūras apskats, kurā ir analizēta esošā situācija būvmateriālu ražošanas nozarē, īpaši attiecībā uz ķieģeļu un keramisko būvmateriālu ražošanu, kā arī aplūkoti līdz šim veiktie un publicētie dzīves ciklu novērtējumi. Papildus sniegts izvēlētās dzīves cikla ietekmes novērtējuma metodes pamatojums; 2. Pētnieciskā daļa, kurā ir veikta Latvijā ražota ķieģeļa ražošanas procesa ietekmes uz vidi modelēšana, apkopoti iegūtie rezultāti un veikts ietekmes uz vidi raksturojums, veikta rezultātu analīze un izdarīti secinājumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 77 lpp., t.sk., 12 tabulām, 38 attēliem un 7 pielikumiem. Darbā izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Būvmateriālu dzīves cikla novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Life cycle assessment of building materials
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 23:26:00