Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu kontroles procedūras un to efektivitātes analīze"
Nosaukums angļu valodā "Procedures of Tax Control and Effectiveness Analysis"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Darba nosaukums ir Nodokļu kontroles procedūras un to efektivitātes analīze. Nodokļi ir lielākais ienākumu avots valsts budžetā, kas dod iespējas attīstīt un uzturēt valsts ekonomiku, līdz ar to valsts no nodokļu nemaksāšanas veidiem cieš lielus zaudējumus. Nodokļu kontroles mērķis ir nodrošināt, lai visi nodokļu maksājumi tiktu iemaksāti noteiktā apmērā un termiņā, kā arī nodrošināt godīgo nodokļu maksātāju aizsardzību, tādā veidā samazinot iespējas nodokļu nemaksāšanā. Nodokļu kontroles procesam ir audzinošās raksturs, kura mērķis ir panākt labprātīgo nodokļu maksāšanu. Nodokļu kontroles efektivitāte izpaužas ne tikai pēc aprēķinātiem papildus maksājumiem valsts budžetā, bet arī pēc veikto pārbaužu skaita un rezultativitātes. Tāpēc efektivitāte ir pakāpe, kad nodokļu kontroles procedūras izpilda savas funkcijas ar augstāku rezultativitātes līmeni. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar nodokļu kontroles nozīmi valsts administrēšanas procesos, jo valstīs ar zemo nodokļu maksātāju disciplīnu vai paaugstinātajiem izvairīšanas no nodokļu nomaksas riskiem, liela loma pieder tieši nodokļu kontroles procesiem, kā arī efektivitātes līmenim. Darba mērķis ir izpētīt nodokļu kontroles procesu organizāciju Latvijā un analizēt nodokļu kontroles pasākumu efektivitāti, izmantojot nodokļu kontroles rezultātus. Lai sasnigtu mērķi tiks apskatīti nodokļu kontroles procedūru veidi, noskaidroti nodokļu nemaksāšanas faktori, analizēti nodokļu kontroles rezultāti, lai izpētītu nodokļu kontroles efektivitātes līmeni laika periodā no 2008.- 2010. gadam. Darba pētījumu objekts ir nodokļu administrēšana un darba pētījumu priekšmets ir nodokļu kontroles process un procedūras. Darbā izmantotās vispārpieņemtas ekonomikas zinātnes metodes analīzes un sintēzes, indukcijas un dedukcijas, kā arī lietišķā pētījuma metodes. Darba rezultātā ir izstrādāti secinājumi un ir konstatēts, ka nodokļu kontroles procedūru veikšanas kvalitātes un efektivitātes līmenis paaugstinās. Izteikti priekšlikumi par nodokļu administrācijas darba pilnveidošanu, kā arī darba rezultāti var tikt izmantoti kā apskata materiāli turpmākiem pētījumiem. Darbs sastāv no trīs daļām, kura apjoms ir 89 lpp, izmantots 21 attēls un 9 tabulas.
Atslēgas vārdi Nodokļu kontroles procedūras ; efektivitātes analīze ; nodokļu kontroles process
Atslēgas vārdi angļu valodā Procedures of Tax Control ; Effectiveness Analysis; Tax control process
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 11:20:43