Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna apdrošināšanas produkta virzīšana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "A new insurance product promotion"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec. T.Laizāns
Anotācija Diplomprojektā apskatīta privātpersonu veselības apdrošināšanas produkta ieviešanas iespēja Latvijas tirgū. Darba ievadā izklāstīti mērķi un uzdevumi ar informāciju par darba autores nodomiem un plāniem, izstrādājot projektu. Projekta pirmajā daļā analizēta If P&C Insurance apdrošināšanas sabiedrība, tās finanšu rādītāji, uzņēmuma iekšējā ārējā vide, apskatīta veselības apdrošināšanas produkta izplatība Latvijas tirgū. Daļas beigās sniegts atklāto problēmu raksturojums. Projekta aprēķinu daļā izveidots privātpersonu veselības apdrošināšanas produkts 3 gadiem. Izstādāta apdrošināšanas programma, iekļaujot apdrošināšanas līgumu, apmaksājamos neapmaksājamos pakalpojumus. Noteikti polises segumi, atlīdzību limiti, iekļauts brīvprātīgās veselības apdrošināšanas tarifu aprēķins. Daļas nobeigumā izstrādāts reklāmas pasākumu plāns produkta virzīšanai tirgū ar LVL 12 862,40 lielām izmaksām. Tehnoloģiskajā daļā izveidota apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanas sistēma un veikta peļņas modelēšana 1000 gadījumiem, iegūta 74 - 76% varbūtība, ka peļņa būs pozitīva. Darba un dabas aizsardzības daļā apskatīta If Apdrošināšanas sabiedrības darba drošības sistēma, veikts risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns ar LVL 13 545 lielām izmaksām. Darba beigās izstrādāti secinājumi un priekšlikumu produkta un nozares attīstībai. Darba apjoms: projekta daļa - 76 lpp, grafiskā daļa - 16 lpp. Darbā ir 18 attēli un 16 tabulas, izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Veselība, apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Individual health insurance
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 23:35:58