Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu pārvaldības pilnveidošana Valsts iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Project management development for a government institution "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec. T.Laizāns
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Projektu pārvaldības pilnveidošana valsts iestādē. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un bibliogrāfiskā saraksta. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt praktiski realizējamus, situācijai atbilstošus priekšlikumus tiesas kancelejas darbības uzlabošanas pasākumus. Analītiskajā daļā tiek apskatīta valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika, Tiesu administrācijas vēsture, tās funkcijas, tiek veikta Tiesu administrācijas budžeta ieņēmumu un izdevumu analīze, tiek apskatīta Tiesu administrācijas organizatoriskā struktūra, kā arī tiek analizēti tiesu kancelejas procesi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts kvalitātes vadības pilnveidošanas pasākumu pamatojums, klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanas pasākumi un lietvedības modeļa izstrāde tiesu kancelejai. Tehnoloģiskajā daļā atspoguļota saņemtās korespondences saņemšanas un apstrādāšanas tīkla grafika izstrādāšana. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatītas darba risku novērtēšanas metodes, analizēti darba riski Tiesu administrācijā un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns. Grafiskajā daļā tiek apkopoti grafiki, shēmas un attēli no diplomprojekta iepriekšējajām daļām. Diplomprojekta apjoms: 73 lpp. datorsalikumā. Darbā iekļautas 9 tabulas, 13 attēli un 8 formulas.
Atslēgas vārdi Tiesu administrācija, Tiesas kanceleja, Kvalitātes vadības pilnveidošana, Tīkla grafiks
Atslēgas vārdi angļu valodā Court administration, Court chancellary, Quality Management Improvement, Network diagram
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 10:35:21