Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „ Muitas procedūras „Tranzīts” pārvadājumiem ar autotransportu piemērošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Procedure „Transit” for Road Transportation”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs G.Vīksne, VID MP Tranzīta kontroles daļas nodaļas vadītāja
Recenzents A.Eglītis, VID MP direktora vietnieks
Anotācija Diplomdarba autors Aleksandrs Lazorenko. Diplomdarba tēma: „Muitas procedūras „tranzīts” pārvadājumiem ar autotransportu piemērošanas analīze” Diplomdarba mērķis ir, izmantojot apkopoto informāciju, izanalizēt un izstrādāt priekšlikumus Latvijas tranzīta nozares attīstīšanai, kā arī atspoguļot tās aktualitāti un nozīmīgumu. Pētījuma objekts – tranzīta procedūra. Pētījuma priekšmets – tranzīta procedūras piemērošana saskaņā ar aktuālajiem to regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Darba uzdevumi ir apskatīt, analizēt un aprakstīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Galvenās muitas pārvaldes (GMP) iegūto iekšējās lietošanas un citu avotu informāciju, konstatēt problēmas un izteikt priekšlikumus to risināšanai. Darbam ir teorētiska un praktiska nozīme – tas atspoguļo aktuālas problēmas un ieteikumus, kā tās risināt. 1. Nodaļā muitas procedūra „tranzīts” ir raksturota vispārīgi un saistībā ar to regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 2. Nodaļā ir pētījums par tranzītu ar autotransportu Latvijā, salīdzinot to ar citiem transporta veidiem, kā arī noskaidrota Latvijas – kā tranzītvalsts – šībrīža situācija un perspektīvas nākotnē. 3. Trešajā nodaļā ir izvirzītas problēmas tranzīta jomā Latvijā, kā arī paustas idejas to risināšanā. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 6 tabulas, bibliogrāfija - 28 avoti latviešu, krievu un angļu valodā.
Atslēgas vārdi „Muitas procedūras „tranzīts” pārvadājumiem ar autotransportu piemērošanas analīze”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Analysis of Customs Procedure „Transit” for Road Transportation”
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2011 10:43:46