Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Inovatīva pieeja vides vadības un audita sistēmas ieviešanai uzņēmumā SIA „Belss” ”
Nosaukums angļu valodā „Innovative Approach in Environment Management and Audit System Introduction in Company „BELSS” Ltd.”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
Recenzents Asoc.prof., Dr.sc.ing. Jānis Rudņevs
Anotācija Maģistra darbā autore ilgtspējīgas attīstības kontekstā pēta Latvijas un Eiropas Savienības dažādu normatīvo aktu kopumu vides jomā; analizē Vides pārvaldības un audita sistēmas (turpmāk tekstā EMAS) regulu un ISO 14001 standartu; sniedz rekomendācijas EMAS regulas ieviešanai uzņēmumā SIA Belss. Darba mērķis ir analizēt vides aizsardzības problēmas un to aktualitāti uzņēmumā, novērtēt iespējamību un uzņēmuma potenciālu radītās ietekmes uz vidi mazināšanai. Darbs sastāv no trīs daļām- teorētiskās, praktiskās un priekšlikumu daļām. Maģistra darba teorētiskajā daļā autore analizē pieejamo literatūru par Eiropas Savienības un Latvijas dokumentāciju vides jomā, pēta ilgtspējīgas attīstības nozīmību uzņēmējdarbībā, analizē ISO 14001 standartu un EMAS regulu, sniedzot to savstarpējo salīdzinājumu. Praktiskajā daļā autore sniedz uzņēmuma SIA Belss radītās ietekmes uz vidi novērtējumu, nosaka uzņēmuma radītos tiešos un netiešos vides aspektus un izvērtē to būtiskumu, kā arī nosaka uzņēmuma mērķus un uzdevumus ietekmes uz vidi mazināšanai. Savukārt, darba priekšlikumu daļā, autore sniedz ieteikumus mērķu sasniegšanai, izmantojot inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus ietekmes uz vidi mazināšanai, aprēķinot risinājumu ekonomisko ieguvumu un ieguldīto resursu atdevi ilgtermiņā, tādejādi sniedzot rekomendācijas uzņēmuma vadībai. Darba apjoms ir 80.lpp., 14 attēli un 15 tabulas. Maģistra darba informācijas avotu un publicējumu saraksts ietver 41 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, EMAS regula, ISO 14001 standarts
Atslēgas vārdi angļu valodā Environment protection, sustainable development, EMAS, ISO 14001 standard
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 17:05:01