Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel management improvement project for a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Mg.oec. T.Laizāns
Anotācija Diplomdarba temats ir Tirdzniecības uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts. Autors darbā ir aplūkojis ar personāla vadību saistītās problēmas, mēģinājis atrast to cēloņus un piedāvājis risinājumus kā to izdarīt. Diplomdarbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmā nodaļa sastāv no 3 apakšnodaļām, kurās veikta SVID analīze, apskatīta uzņēmuma un nozares finansiālā situācija un analizēts uzņēmuma personāls. Otrā nodaļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Analizētas personāla meklēšanas, veikalu darbinieku atlases un motivācijas trūkuma problēmas. Trešajā nodaļā autors analizē personāla datu bāzes izmantošanas iespējas ikdienas darbā. Ceturtajā nodaļā analizēti darba aizsardzības riski un izstrādāts pasākumu plāns, kā tos novērst. Piektajā nodaļā grafiski atspoguļoti diplomdarbā iegūtie rezultāti. Nobeigumā autors veicis secinājumus un izdarījis priekšlikumus problēmu risināšanai. Darbā izmantoti 24 literatūras avoti. Darbs ietver 32 attēlus un 12 tabulas. Diplomdarba apjoms ir 88 lappuses un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Personāla vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 18:06:46