Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Kvalitātes vadības principi uzņēmuma stratēģiskajā vadīšanā”
Nosaukums angļu valodā „The Quality Management Principles in the Strategic Management of an Enterprise”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc., Dr.sc.ing.Iveta Mežinska
Recenzents Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
Anotācija Maģistra darba tēma ir Kvalitātes vadības principi uzņēmuma stratēģiskajā vadīšanā, kas aptver organizācijas konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanu, īstenojot stratēģiskās vadīšanas procesu. Darbā skatīta kvalitātes vadības pamatprincipu pielietošana stratēģiskās vadīšanas efektivitātes palielināšanai. Maģistra darba mērķis ir uzņēmuma SIA DK Daugava stratēģiskās attīstības pilnveidošana, kas ļautu uzņēmumam palielināt savu konkurētspēju un saglabāt darbības ilgtspēju maizes izstrādājumu ražošanas jomā, balstoties uz kvalitātes vadības principu īstenošanu. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek aplūkota plānošanas, stratēģijas un stratēģiskās vadīšanas jēdzienu būtība, stratēģiskās vadības līmeņi un stratēģiskās vadīšanas procesa komponenti. Praktiskajā daļā apskatīts pārtikas ražošanas nozarē strādājošs uzņēmums, tā līdzšinējā darbība, produkti, resursi un īstenotās stratēģijas konkurētspējīgās priekšrocības nodrošināšanai. Balstoties uz uzņēmuma informāciju veikta iekšējās un ārējā vides analīze, nosakot stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, izstrādātās stratēģiskās alternatīvas, doti priekšlikumi stratēģijas pilnveidošanai un piedāvāti stratēģijas īstenošanas pasākumi. Maģistra darba ir 78 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 9 attēli un 10 tabulas un 2 pielikumi. Maģistra darbā izmatoti 25 informācijas avoti un publicējumi.
Atslēgas vārdi Stratēģiskā vadīšana, kvalitātes vadības principi, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic management, Quality management principles, Competitiveness
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 20:07:08