Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pievienotās vērtības nodokļa administrēšana un problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Administration and Problems of Value Added Tax in Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs S.Višņakova, VID NP LNAD Daugavpils KAC galvenā nodokļu insp
Recenzents K.Ketners, RTU profesors
Anotācija Darba nosaukums: Pievienotās vērtības nodokļa administrēšana un problēmas Latvijā Darba aktualitāte: PVN ir viens no vieglāk administrējamiem nodokļiem, jo tas ir iekļauts cenā, ko samaksā galīgais preces vai pakalpojuma pircējs. Līdz ar ekonomisko krīzi Latvijā un nepieciešamo budžeta konsolidāciju, valdība pieņēma lēmumu palielināt PVN likmes. PVN likumdošanas normu izmaiņas skara ne tikai Latviju, bet arī citas ES dalībvalstis, kas norāda, ka temats ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet arī ES līmenī. Darba mērķis: apskatīt un analizēt PVN sistēmas specifiku Latvijā un tās problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus PVN sistēmas uzlabošanai. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt PVN būtību un tā lomu Latvijas ekonomikā; 2. Analizēt nodokļu likmju izmaiņu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem; 3. Izpētīt PVN administrēšanas organizāciju; 4. Identificēt un izpētīt galvenās administrēšanas problēmas; 5. Izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. Diplomdarba 1.daļā tiek apskatīta pievienotā vērtības nodokļa jēdziens un būtība, kā arī vieta Latvijas valsts budžeta ieņēmumos. Tiek pētīta PVN piemērošanas kārtība dažādiem darījumiem, kā arī PVN likmju izmaiņas un to izmaiņu fiskālais efekts. Diplomdarba 2.daļā tiek pētīta nodokļu administrēšana, īpašu vērību pievēršot PVN administrēšanas organizēšanai reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā, deklarēšanai, uzskaitei, tiek analizēta PVN pārmaksu atmaksu kārtība. Diplomdarba 3.daļā tiek pētītas ar PVN administrēšanu saistītas problēmas. 3.daļa ir sadalīta divās apakšnodaļās, pirmajā tiek apskatīta fiktīvo uzņēmumu būtība un to darbības sekas, kā arī fiktīvo uzņēmumu un ar nodokļiem saistīto noziegumu apkarošana. Otrajā apakšnodaļā tiek apskatītas ar PVN likumdošanu saistītas problēmas un iespējamie risinājumi. Diplomdarba veiktās analīzes rezultāts ir autora priekšlikumi PVN sistēmas uzlabošanai. Darba informācijas avoti: Latvijas normatīvie akti, zinātniskā literatūra, starptautiskie un Latvijā veiktie pētījumi un to rezultāti, Valsts ieņēmumu dienesta informācija un statistiskie dati, kā arī Internet informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodokļis administrēšana problēmas Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā Administration problems value added tax Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 10:10:16