Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Service Quality in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Lekt.., Mg.oec. S.Polovko
Anotācija Bakalaura darba autors: Marta Tauriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,doc. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 59 lappuses, 25 attēli, 3 tabulas, 2 pielikumi Bakalaura darbā izmantotie materiāli: mācību literatūra latviešu un angļu valodās, interneta resursi, uzņēmuma Lec un minies nepublicētā informācija Bakalaura darba galvenie rezultāti: Šī brīža pakalpojuma kvalitātes pilnveidošana uzņēmumam nav nodrošinājusi papildus neto apgrozījuma pieaugumu. Anketējot respondentus, secināts, ka pastāv tieša sakarība starp ienākumu līmeni un uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu iegādi- jo augstāks patērētāju ienākumu līmenis, jo biežāk šie pakalpojumi tiek izmantoti. Pēc kvalitātes funkciju izvērtēšanas metodes secināts, ka uzņēmumam jāpaaugstina apkalpojošā personāla sarunu prasme ar klientiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tauriņa M. Pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana uzņēmumā: Bakalaura darbs Zinātn.vadītāja Jakubāne J.-Datorsalikums.- Rīga:RTU,2011.- 59 lpp.
Atslēgas vārdi pakalpojumu kvalitāte,
Atslēgas vārdi angļu valodā service quality
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 16:33:02