Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu piemērošana azartspēļu organizējošam uzņēmumam"
Nosaukums angļu valodā "Tax Application for Gambling Organizing Enterprise"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs T.Vanaga, RTU lektore
Recenzents A.Ozoliņa, VID Nodokļu pārvalde
Anotācija Nodokļi un azartspēles ir divas parādības, kas pastāv jau no civilizācijas pirmsākumiem. Abas parādības laika gaitā ir attīstījušās, līdz beidzot nonākušas savstarpējā mijiedarbībā. Darba tēma ir Nodokļu piemērošana azartspēļu organizējošam uzņēmumam, kas tika izvēlēta, lai izveidot sava veida rokasgrāmatu par azartspēļu biznesa uzsākšanu, ietverot visas izpildāmās prasības un maksājamos nodokļus. Darba mērķis ir izpētīt, apkopot un izanalizēt informāciju par prasībām azartspēļu organizatoriem un to darbībai piemērojamiem nodokļiem, izstrādāt ieteikumus nodokļu piemērošanai. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt un izanalizēt publikācijas par azartspēļu nozares pirmsākumiem Latvijā; apkopot informāciju no normatīvajiem aktiem par azartspēļu organizējoša uzņēmuma izveidošanas prasībām un īpatnībām, ieņēmumu uzskaiti; izvērtēt nodokļu uzskaiti un kontroli azartspēļu organizējošā uzņēmumā; izstrādāt priekšlikumus nodokļu piemērošanai azartspēļu organizējošam uzņēmumam. Pētījuma objekts ir azartspēļu organizējoši uzņēmumi, savukārt priekšmets ir nodokļi, ar kuriem saskaras šīs kapitālsabiedrības. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, septiņām apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir izpētīta azartspēļu reglamentācijas attīstības vēsture Latvijā, sākot ar starpkaru periodu, un azartspēļu nozares vieta Latvijas tautsaimniecībā. Otrā nodaļa pievēršas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas jāizpilda, lai uzsākt azartspēļu organizēšanu, ieņēmumu uzskaites prasībām kazino un spēļu zālēs un specifiskā azartspēļu nodokļa aprēķināšanai. Trešajā nodaļā ir apkopoti un izanalizēti visi nodokļi, ar kuriem saskaras azartspēļu organizētāji, to īpatsvars un attiecība pret nozares apgrozījumu un peļņu. Darbs sastāv no 58 lappusēm, kurās ir sešas tabulas un viens attēls. Kā galvenie literatūras avoti ir izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, publikācijas presē un interneta resursi, kā arī SIA Olympic Casino Latvia gadu pārskati, dokumentācija un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi azartspēlēs, nodokļi, licence, uzņēmējdarbība, nodokļu piemērošana, tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā gambling, taxes, licence, business, tax application, national economy
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 16:26:36