Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nekustamā īpašuma nozares uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Development of Real Estate Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Anotācija Diplomprojekta autore: Alise Mačtama Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Nekustamā īpašuma nozares uzņēmuma attīstības projekts Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 85 lpp. datorsalikumā, tajā ietverti 32 attēli, 30 tabulas,11 formulas un darbam pievienoti 12 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja literatūra, dažādi elektroniskie resursi, Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, valsts statistikas dati, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli kopā 27 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izstrādāts nekustamā īpašuma nozares uzņēmuma attīstības projekts, sīkāk piedāvāti risinājumi izmaksu optimizācijas veikšanai, pakalpojumu klāsta palielināšanai un tehnoloģiskajai pilnveidošanai. Balstoties uz projekta aprēķinu rezultātiem ir izdarīti secinājumi uz kuru pamata izvirzīti priekšlikumi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mačtama Alise. Nekustamā īpašuma nozares uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts Zinātn. vadītāja Ezera I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 85 lpp.
Atslēgas vārdi nekustamais īpašumu tirgus, SIA "Balsts Expert", pakalpojumi, uzņēmuma attīstība, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate market, Balsts Expert Ltd., services, company"s development, project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 11:34:55