Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Operational efficiency development project for a catering business "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec. T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojekta autore: Anita Rudzīte Diplomprojekta vadītājs: Zoja Sundukova, RTU asoc.prof., Dr.oec. Diplomprojekta temats: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 71 lapas, darbā iekļautas 34 tabulas, 6 attēli un 4 formulas, darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli : darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 23 literatūras avoti, t.sk. LR normantīvie akti, profesionālā literatūra uzņēmējdarbībā un vadīšanā, kā arī ēdināšanas uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika apskatītas uzņēmuma izmaksas, to novērtēšanas metodes, kā arī noslēgumā tika izvirzītas trīs problēmas. Projektu aprēķinu daļā tika apskatītas piegādātāju sistēmas izvēles iespēja, personāla darba pienākumu sadale, kā arī darba atalgojuma palielināšanas iespējas un kredītpolitikas izveide, lai efektīvāk tiktu pārvaldīti debitoru parādi.Tehnoloģiskā daļā tika apskatītas investīciju iespējas konditorejas izstrādājumiem, kā rezultātā uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai tika izvēlēts izdevīgākais projekts. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti un izteikti priekšlikumi darba vides riska faktoriem, kā arī noteiktas darba aizsardzības sisēmas uzlabošanas izmaksas. Grafiskajā daļā tika atspoguļoti analītiskās daļas, projektu un aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas pētījumu un priekšlikumu rezultāti. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rudzīte, A. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības efektivitātes pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Sundukova Z. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 71.lpp
Atslēgas vārdi Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational efficiency development project for a catering business
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 19:08:59