Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Kodoltermiskās enerģētikas attīstības tendences un perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā "Tendencies and prospects of development in thermonuclear energetics"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs I.Umbraško
Recenzents A.Dolgicers
Anotācija Darbā ir aplūkota kodoltermiskās enerģētikas aktualitāte un attīstības tendences pasaulē kopumā. Tāpat ir iekļautas vēsturiskās ziņas par kodoltermiskās sintēzes atklāšanu un šī atklājuma ietekmi uz kodolenerģētikas tālāko attīstību. Darbs satur datus par kodoltermisko reaktoru veidiem un to darbības principiem, par patērējamajiem degvielas resursiem, par materiāliem iekārtu izbūvei, par drošības pasākumiem attiecībā pret apkārtējo vidi un cilvēkiem. Apskatīta reāla kodoltermiskā reaktora realizācija starptautiskā eksperimentālā ITER projekta ietvaros. Noskaidrotas kodoltermiskās enerģētikas priekšrocības un perspektīvas salīdzinājumā ar citiem mūsdienu enerģijas avotiem. Darbs satur 95 lpp. teksta, tajā skaitā 33 attēlus, 6 tabulas, 11 pielikumus un literatūras sarakstu ar 19 nosaukumu informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Kodoltermiskā enerģētika, kodolsintēze, kodoltermiskie reaktori, plazma, ITER, nakotne.
Atslēgas vārdi angļu valodā Thermonuclear energetics, nuclear fusion, thermonuclear reaktors, plasma, ITER, future.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 13:22:32