Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Gaisakuģa avārijas autonoma elektroapgādes sistēma ar elektriskās enerģijas avotu izstrādāšanu."
Nosaukums angļu valodā "Aircraft Emergency Self - Sufficient Power Supply System with Designing an Electric Power Unit."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Doc. Oļegs Belavins
Recenzents Prof. Vladimirs Šestakovs
Anotācija Bakalaura darbu Gaisakuģu autonomā avārijas elektroapgādes sistēma ar elektriskās enerģijas avotu izstrādāšanu ir izpildīs Rīgas Tehniskas universitātes Aviācijas institūta students Maksimas Rodionovim. Darba zinātniskais vadītājs Oļegs Belavins. Pasaules praksē gaisa kuģu ekspluatācijā ir iereģistrēti gadījumi, kad lidojuma laikā visa elektroapgādes sistēma palīka bez strāvas. Tāda situācija ir kritiska, jo rodas taisni draudi pasažieru dzīvības drošībai. Visu elektriskas enerģijas avotu atteice noteic vajadzību pielietot autonomu avārijas enerģētisko mezglu. Ģeneratora normālai darbībai ir vajadzīgs sprieguma regulators. Dotais bakalaura darbs ir koplekssa uzdevuma pirma daļa, kurš ir veltīts autonoma avārijas ģeneratora ar gaisa turbīnas piedziņu izstrādāšanai. Darbs sastāv no 8 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīti avārijas ģeneratora piedziņu varianti. Tiek piedāvāts izstrādājama ģeneratora esošais analogs. Otrajā daļā tiek apskatīti gaisa kuģa primārie elektroenerģijas patērētāji, esošo ekspluatācijā ģeneratoru tipi un tiek noteikta avārijas ģeneratora tips un nomināla jauda. Treša daļa ir veltīta aviācijas ģeneratoru analīzei un klasifikācijai. Balstoties uz analīzi tiek secināts, ka vajag izstrādāt jauno drošāku ģeneratoru. Tiek aprakstīta ģeneratora konstruktīvas īpatnības. Ceturtajā daļā tiek piedāvātas ģeneratora struktūra un funkcionālas shēmas. Ir aprakstīts enerģētiska mezgla darbības princips. Piektajā daļā ir izdarīts ģeneratora kombinētas ierosināšanas sistēmas aprēķins. Ir uzzīmēta ģeneratora konstrukcijas skice, tiek aprakstītas tā daļas. Tiek aprēķinātas ģeneratora gabarīti un masa. Sestā daļa ir veltīta ģeneratora tehniskam aprakstām. Septītajā daļā runā iet par ekspluatācijas instrukciju un darba drošības noteikumiem. Astotajā daļā ir teikts par ģeneratora ekoloģijas jautājumu, ka tas ir ekoloģiski tīra mašīna. Nobeigumā tiek aprakstīts izdarītais darbs, tiek parādīti secinājumi par izstrādāta ģeneratora darbspēju un drošību. Darbs sastāv no: 75 lapaspusēm; 37 attēlumiem; 6 tabulām. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi generators gaisa kuģis avārijas
Atslēgas vārdi angļu valodā generator emergency aircraft
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 16:11:12