Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Iekštelpu klimata ietekme uz cilvēka veselību un ēkas enerģijas patēriņu"
Nosaukums angļu valodā "Indoor climate impact on human health and building energy consumption"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs A.Blumberga
Recenzents M.Rošā
Anotācija Bebre A., Iekštelpu klimata ietekme uz cilvēka veselību un ēkas enerģijas patēriņu: Maģistra darbs vides zinātnē, Rīga: RTU, 2011 Darba apjoms 84 lpp, 5 tab., 50 att., 77 bibliogr.nos. Maģistra darba pamatā ir uzdevums veikt analīzi par dažāda lietojuma telpu iekštelpu klimata ietekmi uz cilvēka veselību un ēkas enerģijas patēriņu, ņemot vērā spēkā esošo likumdošanu. Izvēloties telpu ar noteiktiem parametriem un nemainīgiem lielumiem, tika mainīts telpas lietojums: dzīvojamā telpa, bērnu dārzs, birojs, sporta zāle, operāciju zāle, datorklase, servera telpa, ierakstu studija, mācību klase, veļas mazgātava. Katrā no variantiem, tiek ņemti vērā dažādi faktori, kas ietekmē iekštelpu klimatu (cilvēku skaits, apgaismojuma veids, elektrotehnika, galu galā stundu skaits, kāds tiek pavadīts telpā), un balstoties uz šiem datiem, aprēķināta gaisa apmaiņas kārta, no piesārņojuma veida (mitrums, piesārņojums, siltums), kuru ir nepieciešams no telpas aizvadīt. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti, lai aprēķinātu elektroenerģijas patēriņu gada laikā telpas gaisa sildīšanai, dzesēšanai un ventilācijai, kā arī dati pārvērsti naudas izteiksmē. Izmantojot datus no aprēķiniem un literatūras pētījumiem, tiek noteikta sakarība starp cilvēka veselību un tehniskās iekārtas uzstādīšanas (un visām ar to saistītajām darbībām) ekonomiskajām izmaksām. Tiek aprēķināti ekonomiskie zaudējumi situācijā, kad ir izveidojusies īslaicīga saslimšana un ekonomiskie zaudējumi, kas rodas samazinoties darba produktivitātei nekomfortablos darba apstākļos. Rezultāti rāda, ka uzņēmums vai indivīds ļoti daudz ekonomiski zaudē situācijās, kad jāstrādā paaugstinātā gaisa temperatūrā un slikti ventilētā telpā. Šādiem aprēķiniem vajadzētu stimulēt gan darbiniekus, gan darba devējus uz savstarpēju diskusiju par gaisa kvalitātes uzlabošanu telpā.
Atslēgas vārdi Iekštelpu klimats
Atslēgas vārdi angļu valodā Indoor climate
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.06.2011 14:17:31