Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Digitālā rentgena sistēmas ieviešanas iespējas un kvalitātes sistēmas izvērtējums Valsts SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā – Latvijas Onkoloģijas centrs”
Nosaukums angļu valodā „Digital X-ray System and the Possibility of Introducing a Quality System Assessment National SIA Riga Eastern Clinical University Hospital – Latvian Oncology Center”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs M.sc.TQM Natālija Bolbāte
Recenzents pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
Anotācija Anotācija Maģistra darba mērķis ir saskaņā ar kvalitātes sistēmas nosacījumiem, izvērtēt Digitālā rentgena sistēmas ieviešanas iespējas Valsts SIA Rīgas Austrumu klinīskās universitātes slimnīcas Latvjas onkoloģijas centrā. Darba ietvaros autorei analizē situāciju pēc četru autonomu pētījuma rezultātu avotiem: Teorētiskie informācijas avoti, tai skaitā literatūra, zinātniskie raksti, teorijas pielietojums praksē un tā interpretācijas. Sekundārie informācijas avoti (oficiālie statistikas dati, autores veiktais slimnīcas monitorings, iepriekš veiktie apskati un pētījumi) kas atklāj situācijas formālo pusi. Aptaujas pētījums kas atklāj patērētāju (rentgena saņēmēju) personisko viedokli un attieksmi pret kvalitatīviem digitālā rentgena pakalpojumiem nākotnē. Nozares ekspertu vērtējumu, kas sniedz autonomu situācijas vērtējumu autores veiktā kvalitatīvā pētījuma veidā. Darbs ir izstrādāts četrās daļās, kur pirmajā nodaļa tiek veikta teorētiskā analīze, otrajā nodaļā tiek izvērtēta statistika un pieredze rentgena veikšanas kvalitātes vadībā Latvijā, trešajā daļā analizēti autores praktiskā pētījuma rezultāti, bet ceturtā nodaļā autore izstrādā kvalitātes vadības modeļus un risinājumus attiecībā uz rentgena sistēmas digitalizācijas procesu LOC. Kā atklājās darba pētījumā funkcionalitāte, ērtums un veselībai iespējami nekaitīgs rentgens ir patērētājiem būtiskas īpašības, taču objektīvs līdzekļu trūkums liegtu šīs vēlmes materializēt, ja par kvalitatīvu digitālo rentgenu patērētājiem būtu papildus jāpiemaksā pašiem. Patērētājiem Latvijā ir uzskats, ka valstij ir jārūpējas par viņu veselības aprūpi, savukārt paši patērētāji nelabprāt maksā sociālās iemaksas. Lielākā problēma un kavēklis rtg. digitalizācijas procesam Latvijā un tai skaitā LOC ir birokrātija veselības aprūpes sistēmā, nekompetence un protams objektīvs līdzekļu trūkums. Ekspertu vērtējumā par DRS ieguvumiem attiecībā pret tradicionālo kasešu rentgena sistēmu DRS priekšrocība ir radioloģijas žurnāla automātiska izveide, kas samazinās attēlu un starojuma daudzumu, kā arī līdz minimumam samazinās neprecīzas diagnozes noteikšanas varbūtību pacientam. Maģistra darbs sastāv no 111 lappusēm. Darba ilustrēšanai izmantoti 41 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver 40 informācijas resursu nosaukumus. Atslēgas vārdi: Rentgens, veselības aprūpe, digitalizācija, kvalitātes vadība, veselības tehnoloģija, procesu vadība, kvalitātes sistēma.
Atslēgas vārdi Rentgens, veselības aprūpe, digitalizācija, kvalitātes vadība, veselības tehnoloģija, procesu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā X-ray,health care,digitization,quality management,health technology,process control,quality system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 08:33:48