Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumu analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļas Centra rajona klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Personal Income Tax Payment at SRS Riga Tax Administration Department of National Tax Board in Customers Service Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents A. Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumu analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Centra rajona klientu apkalpošanas centrā”. Diplomdarba tēmas aktualitāte ir aktuālā jebkurā valstī, jo nodokļu sistēma ir balstīta uz sociālu vienošanos, jo katrai valstij ir vajadzīgi līdzekļi dažādiem mērķiem, sākot no valsts aizsardzības līdz atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem. Diplomdarba pētījuma objekts ir VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Centra rajona klientu apkalpošanas centrā, darba pētījuma priekšmets – nodokļu administrēšanas process. Diplomdarba mērķis ir analizēt ienākuma nodokļa administrēšanas procesu Valsts Ieņēmuma Dienesta (turpmāk tekstā VID) nodokļu pārvaldes centra rajona klientu apkalpošanas centrā un noteikt to pilnveidošanas iespējas. Lai varētu sasniegt diplomdarbā izvirzīto mērķi ir jāizdara sekojoši uzdevumi: raksturot nodokļu būtību, iepazīties ar nodokļu administrēšanas normatīvo likumdošanas bāzi; raksturot iedzīvotāju ienākuma nodokli; analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kā arī pārējo nodokļu un nodevu ieguldījumu dinamiku budžeta ieņēmumu veidošanā; veikt VID nodokļu pārvaldes Rīgas centra rajona klientu apkalpošanas centra raksturojumu; raksturot VID nodokļu pārvaldes Rīgas centra rajona klientu apkalpošanas centra iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanu; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus budžeta ieņēmumu veidošanā. Darbs sastāv no 3 daļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Darbā pirmajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, par nodokļu būtību, to elementiem un klasifikācijas iespējām, kā arī apskatīti nodokļu sistēmas izveides pamatprincipi. Darba otrajā daļā ir analizēti iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība, nodokļu atvieglojumi, nodokļu aprēķināšana, gada apliekamā ienākuma noteikšana un Latvijas Republikas valsts budžeta nodokļu ieņēmumu dinamika. Darba trešajā daļā tiek izvērtēta VID nodokļu pārvaldes Rīgas centra rajona klientu apkalpošanas centra raksturojums un iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana . Diplomdarba apjoms ir 67 lapaspuses. Tās ietver 11 attēlus, 3 tabulas un 1 pielikumu. Darba izstrādes gaitā izmantoti 20 literatūras avoti. Diplomdarba mērķa sasniegšanai un uzdevumu veikšanai izmantoti vairāki informācijas avoti – LR likumi, MK noteikumi, dažādi normatīvie akti, mācību līdzekļi, kā arī interneta resursi.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumu analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Centra rajona klientu apk
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Personal Income Tax Payment at SRS Riga of National Tax Board in Customers Service Centr
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 21:53:28