Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Akcīzes preču aprites uzraudzība un problēmas"
Nosaukums angļu valodā "Supervision and Problems Turnover of Excise Goods"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs S.Višņakova, VID NP LNAD Daugavpils KAC
Recenzents G.Skadmanis, RTU lektors
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbs: „Akcīzes preču aprites uzraudzība un problēmas Latvijā” Diplomdarba autors: Maksims Zaikanovs Diplomdarba zinātniskais vadītājs: VID NP LNAD Daugavpils KAC DTNN vadītāja vietniece S.Višņakova Atslēgas vārdi: nodokļu sistēma, akcīzes nodoklis, akcīzes nodokļa likmes, akcīzes nodokļa ieņēmumi, akcīzes preču aprites uzraudzība, marķēšana, kontrabanda, legāls un nelegāls tirgus, kontrabandas apkarošana Diplomdarba mērķis: izpētīt akcīzes nodokļa svarīgumu valsts budžeta ietvaros, lielāku vērību pievērst akcīzes preču aprites uzraudzībai un to nozīmei nelegālā akcīzes preču tirgus apkarošanā. Diplomdarba uzdevumi: · Izpētīt akcīzes nodokļa būtību un nozīmi valsts budžeta veidošanā; · Izpētīt akcīzes preču aprites uzraudzības procesu; · Apskatīt un izpētīt galvenās problēmas, kas saistītas ar akcīzes preču uzraudzību; · Novērtēt akcīzes preču uzraudzības sistēmu Latvijā. Diplomdarba saturs: saturs, ievads, 3 daļas, secinājumi, bibliogrāfiskais saraksts, pielikumi Darba pirmajā daļā tiek apskatīta nodokļu sistēma Latvijā un akcīzes nodokļa vieta tajā. Analizētas akcīzes nodokļa likmju izmaiņas un to ietekme uz akcīzes nodokļa ieņēmumiem kopumā. Darba otrajā daļā tiek apskatīta akcīzes preču aprites uzraudzības sistēma un tās elementi – licencēšana un akcīzes preču marķēšana. Tiek pētīta VID Akcīzes pārvaldes darbības rezultāti. Darba trešajā daļā tiek apskatītas akcīzes preču aprites uzraudzības problēmas – īpaši pētīta kontrabandas problēma un tās apkarošana Latvijā. Balstoties uz darbā veikto analīzi, izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi akcīzes preču aprites sistēmas uzlabošanai. Darba metodes un informācijas avoti: zinātniskā literatūra, likumi un normatīvie akti, Ekonomikas Ministrijas veiktie pētījumi, Valsts ieņēmumu dienesta informācija un statistiskie dati, teorētiskās un statistiskās informācijas salīdzināšana, ekonomisko analīžu veikšana, veikto aptauju rezultātu apkopošana, Internet resursu pētīšana.
Atslēgas vārdi „Akcīzes preču aprites uzraudzība un problēmas Latvijā”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Supervison and problems of excise goods turnover”
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 11:15:47