Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Reģionālo lidostu attīstības problēmas un iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Regional airport development problems and opportunities in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., dipl. oec. U. Kamols
Recenzents Lekt. J. Kuškins
Anotācija Maģistra darba Reģionālo lidostu attīstības problēmas un iespējas Latvijā autore ir Elīna Sēle un darba vadītājs RTU lektors Mg.oec. Uldis Kamols. Darbs ir izstrādāts ar mērķi noskaidrot kādas ir Latvijas reģionālo lidostu attīstības problēmas, un, balstoties uz vispārēju analīzi par Eiropas Savienības un Latvijas aviācijas attīstības tendencēm, attīstību ietekmējošiem faktoriem un perspektīvām, izpētīt Latvijas reģionālo lidostu tehniskās un ekonomiskās attīstības iespējas regulāras gaisa satiksmes nodrošināšanā. Darbā ir izpētīts reģionālo lidostu nozīmīgums Latvijas tautsaimniecības attīstībā, noskaidrojot kāda ir gaisa pārvadājumu ietekme reģionu attīstībā, un izanalizēta reģionālo lidostu esošā situācija kontekstā ar gaisa satiksmes tirgus attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā, kā arī noskaidrojot kāds ir mazo reģionālo lidostu pašreizējais stāvoklis Latvijas aviācijā. Ņemot vērā, ka Latvijā ir ļoti daudz lidlauku, bet tikai daži no tiem spēj apkalpot aviopārvadājumus un nodrošināt lidojumu drošību, darba ietvaros tiek izpētīts aviācijas nozari reglamentējošo normatīvu un tiesisko aktu nozīmīgums, kā arī noskaidrotas nepieciešamās minimālās likuma normu prasības, kas nodrošinātu lidlauku atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības drošības prasībām, lai tie būtu tiesīgi nodrošināt gaisa kuģu lidojumu drošību. Tā kā viens no būtiskākajiem aviācijas nozares un lidostu raksturlielumiem, kā arī attīstību veicinošajiem faktoriem ir pārvadāto un apkalpoto pasažieru apjoms, lai izvērtētu, kādas ir reģionālo lidostu iespējas palielināt apkalpoto pasažieru apjomu, tiek analizēts Latvijas un Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā un aviopārvadājumu veikšanu un valsts tiesisko subjektu atbalsta sniegšanu aviācijas sektoram. Izvērtējot reģionālo lidostu infrastruktūras tehnisko stāvokli, darbā tika aprēķināti nepieciešamie finansiālie ieguldījumi lidostu darbības nodrošināšanai, kā arī apzināti iespējamie finanšu resursi. Ņemot vērā, ka divu lidostu attīstības veicināšanā jau tuvākajā laikā tiek plānota Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apguve, darbā tika modelēta un ekonomiski analizēta vienas lidostas potenciālā gaisa satiksmes plūsma un sagaidāmie finanšu un ekonomiskie rādītāji, izvērtējot nepieciešamai infrastruktūras attīstībai ieguldāmo resursu lietderību. Darbs izstrādāts, izmantojot 70 vispārējās un speciālās literatūras, kā arī publicētos un nepublicētos informācijas avotus. Tā kopējais apjoms ir 109 lpp., kurās iekļautas 10 tabulas, 25 attēli, un tas ir papildināts ar 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi reģionālās lidostas attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā regional airports opportunities
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2011 11:19:08