Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Atjaunojamo energoresursu pielietošanas iespējas Daugavpils centralizētā siltumapgādes sistēmā"
Nosaukums angļu valodā "The possible opportunities for use of the renewable energy sources in Daugavpils district heating"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs E.Vīgants
Recenzents J.Gušča
Anotācija Bakalaura darba Atjaunojamo energoresursu pielietošanas iespējas Daugavpils centralizētajā siltumapgādes sistēmā autore ir Vita Brovkina. Šis darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedrā studiju programmas Vides zinātne ietvaros. Darba mērķis ir izpētīt atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu Daugavpils pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā un izstrādāt priekšlikumus pielietoto AER īpatsvara iespējamai palielināšanai. Darba uzdevums ir aprēķināt iespējamo procentuālo īpatsvaru siltumenerģijai, kura tiek ražota no AER, un noskaidrot vides ieguvumus no šāda veida projekta. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, četrām galvenajām daļām: tiesiski un politiski regulējoši dokumentu apskata, nodaļas par AER un to pielietošanas tehnoloģijām siltumapgādes nodrošināšanā, Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas analīzes un AER pielietošanas iespējas daļas. Kā arī darbs satur secinājumus un priekšlikumus, literatūras sarakstu un pielikumus. Darba pirmajā daļā ir aplūkota atjaunojamo energoresursu pielietošanas politika un tiesiski regulējošā bāze - ES direktīvas, Latvijas Republikas likumdošanas un politikas plānošanas dokumenti un Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas koncepcija. Otrajā nodaļā tika izpētīta atjaunojamo energoresursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē - atjaunojamo energoresursu veidi siltumenerģijas ieguvei un situācija Latvijā centralizētās siltumenerģijas ražošanas jomā. Savukārt trešajā daļā ir sniegta informācija par Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošinātāju, pašvaldības akciju sabiedrību Daugavpils siltumtīkli, analizēta pašreizējā situācija, bet ceturtajā daļā ir veikti nepieciešamie aprēķini atjaunojamo energoresursu pielietošanas palielināšanai, aprēķināts vides un ekonomiskais ieguvums, pamatojoties uz aprēķiniem izvīrzīti priekšlikumi atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai nodrošinot Daugavpils pilsētas centralizēto siltumapgādi. Darbs sastāv no 56 lapaspusēm, darbā ir 12 tabulas, 18 attēli, 11 formulas un ir izmantoti 49 literatūras avoti, darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi atjuanojamie energoresursi, Daugavpils, centralizētā siltumapgādes sistēma, AER, CSS
Atslēgas vārdi angļu valodā renewable energy sources, Daugavpils, district heating system, RES
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 00:33:36