Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Peļņas un rentabilitātes vadīšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Profit and profitability management in an enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec.I.Eriņa
Anotācija Anotācija Dmitrija Avdeviča bakalaura darba tēma ir „Peļņas un rentabilitātes vadīšana uzņēmumā”. Darba tēma ir saistīta ar uzņēmuma peļņas izpētīšanu, un rentabilitātes aprēķināšanu. Darbā ir analizēts peļņas un rentabilitātes jēdziens, definīcijas, kā arī apskatīti peļņas un zaudējumu aprēķini par vairākiem gadiem. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām, kuras savukārt sastāv no apakšnodaļām. Pirmajā daļa ir analītiskā apskata daļa, kurā tiek dots apraksts par peļņas un rentabilitātes nozīmi un to definīciju, peļņas vai zaudējumu posteņu apraksts, dots priekšstats par peļņas nozīmi uzņēmumā. Aprakstītas peļņas noteikšanas metodes, kā arī peļņu ietekmējošie faktori. Otrajā - pētījumu un aprēķinu nodaļā ir izpētīti uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins par vairākiem gadiem, uz kā pamatā tiek aprēķināts prognozētais peļņas vai zaudējuma aprēķins 2011. gadam. Rentabilitātes aprēķins un rentabilitātes izmaiņu analīze, aprēķināts nolietojums un dots konkurentu novērtējums. Darba izstrādei tiek izmantotas ekonomiskās, institucionālā un sistēmanalīze, ekonomiski statiskā analīze (salīdzināšanas metode), monogrāfiskā metode (ekonomiskās literatūras, periodisko izdevumu, interneta resursu un dokumentācijas analīze), grafiskā metode, kā rezultātā doti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba izstrādāšanai autors izmantojis pētnieciskos darbus mārketingā, statistikā un prognozēšanā. Situācijas novērtējumam uzņēmumā un attīstība tendencēm izmantoti Interneta resursi. Aprēķiniem un prognozēm izmantoti tipogrāfijas uzņēmuma finanšu un iekšējie materiāli. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 58 lappusēm (neskaitot pielikumu), ievietotas 19 tabulas un 2 attēli.
Atslēgas vārdi Peļņas un rentabilitātes vadīšana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Profit and profitability management in an enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2011 21:21:55