Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „A/S „Liepājas metalurgs” konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing competitiveness of jsc „Liepājas metalurgs””
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof. V. Jurēnoks
Recenzents
Anotācija Diplomprojekts AS Liepājas metalurgs konkurētspējas paaugstināšanas projekts ir izstrādāts latviešu valoda. Diplomprojekta apjoms ir 66 lapaspuses. Darbu papildina 24 attēli un 15 tabulas. Darba izmantots 23 literatūras avots. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt uzņēmuma darbību un atrast veidus, kā pilnveidot konkrētā uzņēmuma darbības efektivitāti un paaugstināt konkurētspēju. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām, kurās risināti šādi uzdevumi: analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, tā darbība un struktūra. Šajā daļā tiek analizēti uzņēmuma finanšu radītāji, peļņas vai zaudējumu analīze. Analītiskas daļas beigās tiek izdarīti secinājumi un atklātas pastāvošas problēmas uzņēmumā. ekonomiskajā daļā autore izstrādā priekšlikumus pastāvošo problēmu risināšanai. Tiek piedāvāts veikt uzņēmuma modernizācijas pasākumus, izlabot uzņēmuma mājas lapas izskatu un novērst tajā esošos trūkumus. Izveidot efektīvu reklāmas kampaņu Latvijas tirgū ar preses palīdzību tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta datu bāze Microsoft Access, kas atvieglo uzņēmuma darbiniekiem pārdošanas procesu un potenciāliem pircējiem produkcijas pirkšanu. darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīts darba vietu risku raksturojums un noteikšana. Tiek apskatīti veicamie darba aizsardzības pasākumi, kas padarītu darbu mazāk kaitīgu. Kā arī izanalizēta nelaimes gadījumu statistika uzņēmumā. grafiskā daļa sastāv no sagatavotiem prezentācijas materiāliem. Diplomprojekta rezultātā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The diploma project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2011 20:18:03