Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Preču muitas vērtības noteikšanas problēmu analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of problems in the process of establishing the customs value of goods"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Selga, VID MP nodaļas vadītāja
Recenzents G.Skadmanis, RTU lektors
Anotācija Diplomdarba autore ir studente Anita Prusaka . Diplomdarba nosaukums - PREČU MUITAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS PROBLĒMU ANALĪZE. Diplomdarbs ir izveidots pēc autores studiju laikā iegūtajām zināšanām par muitas lietām un prakses iziešanas Muitas pārvaldē. Šajā darbā autore vēlas parādīt kā tiek noteikta preču muitas vērtība un kādi ir muitas lietas regulējošie normatīvie akti. Diplomdarba pētījumu objekts ir preču muitas vērtības noteikšanas problēmas pēc VAD datu atbilstības pārbaudēm pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam, bet pētījuma priekšmets ir preču muitas vērtības normatīvs. Darba mērķis ir izpētīt preču muitas vērtības noteikšanas kārtību. Lai sasniegtu mērķi, jāveic sekojoši uzdevumi: Jāiepazīstas ar Pasaules Muitas organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas muitas vērtības noteikšanas normatīvo aktu reglamentējošo normatīvu bāzi; Jāizpēta Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EKK) Nr.291392 un Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.245493 Jānoskaidro ar kādām problēmām muitošanas procesā saskaras MKP darbinieki, veicot VAD datu atbilstības pārbaudes pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam. Darba pirmajā nodaļā apkopota informācija par Muitas vērtības noteikšanas vēsturisko attīstību, ir aprakstīts Latvijas ceļš uz Pasaules Tirdzniecības organizāciju. Otrajā nodaļā aprakstīti preču muitas vērtība noteikšanas reglamentējošie akti. Trešajā nodaļā apkopoti un analizēti dati par muitas deklarāciju datu atbilstības pārbaudēm pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam laika periodā no 2008. 2010.gadā. Izvirzītie uzdevumi tiek risināti ar ekonomiskās, statistiskās analīzes (salīdzināšanas) palīdzību, kā arī veicot normatīvo aktu izpēti, interneta resursos esošo materiālu par konkrēto tēmu tulkošanu un analīzi. Visi tulkojumi, kas ietverti diplomdarbā ir darba autores veikti un nepretendē uz valodniecisku precizitāti. Par pētījums avotiem kalpo: Eiropas Padome likumdošanas akti, Latvijas muitas statistikas dati, pētījumi, vispārējā un speciālā literatūra, Valsts ieņēmumu dienesta interneta resursi, Muitas pārvaldes nepublicētā literatūra. Darbs sastāv no 60 lpp., tajā ir 3 tabulas, 11 attēli un 20 bibliogrāfiskās vienības. Darbā pētāmais laika periods ir no 2008.gada līdz 2010.gadam.
Atslēgas vārdi Preču muitas vērtības noteikšanas problēmu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of problems in the process of establishing the customs value of goods
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 20:27:39