Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Pirmsskolas izglītības iestāžu sistēmas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā „Enhancement of pre-school education establishment system”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektore L.Kamola
Recenzents Lektore I.Judrupa
Anotācija Darba autors: Viktorija Privalova Darba tēma: Pirmsskolas izglītības iestāžu sistēmas pilnveidošana Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: Līga Kamola Mg.oec., lektore Darba apjoms: Pētījums sastāv no divām nodaļām un deviņām apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 57 lapaspuses. Darbā ir integrētas 5 tabulas un 7 attēli. Kā informācijas avoti ir izmantoti 27 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Darba saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem pētījuma teorētiskajā daļā ir izpētīta un izanalizēta pirmsskolas izglītības vēsturiskā attīstība un gūts ekonomiskais pamatojums, kā arī apzināta un aprakstīta pirmsskolas izglītības būtība. Darba analītiskajā daļā ir izpētīts un izanalizēts pirmsskolas izglītības iestāžu finansējums un izstrādāti secinājumi un priekšlikumi Rīgas pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu finansēšanas organizēšanai un realizācijai pirmsskolas izglītības nodrošinājuma trūkuma sekmīgai novēršanai. Pētījuma metodes: Pētījumā ir monogrāfiskā jeb aprakstošā, statistikas metode, analīzes, salīdzināšanas un sintēzes metode, informācijas atspoguļošana grafikos un tabulās. Darba rezultāti: Pētījuma gaitā, īstenojot izpētes darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem.
Atslēgas vārdi pirmsskolas izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā pre-school education
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 16:52:44