Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Riska analīze nelegālā preču atklāšanā"
Nosaukums angļu valodā "Contraband risk analysis"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Veinbergs, RTU lektors
Recenzents A.Gulbis, RTU docents
Anotācija ANOTĀCIJA Muitas jomā riska situācijas novērst nav iespējams, tādēļ risku noteikšana un to vadība ir saistoša un svarīga muitas dienesta darbinieku darba daļa, kas nodrošina muitas sistēmas veiksmīgu funkcionēšanu kopumā. Muitas jomā risks ir iespējamība, ka ārējās ekonomiskās darbības dalībnieki, eksportējot un importējot preces un pakalpojumus, var veikt nelikumīgas darbības, radot zaudējumus šīs valsts tirdzniecībai, ražošanai, ekoloģijai vai sabiedrībai. Tēmas aktualitāte izpaužas ar to, ka risku analīze muitas jomā ir pasākums, kas ļauj organizēt efektīgu, centralizētu un vienveidīgu muitas kontroli visā teritorijā, iegūstot salīdzinošus rezultātus. Pētījuma objekts ir muitas risku analīze, kā nepārtraukts informācijas savākšanas, apkopošanas un analītiskās izpētīšanas process. Informācijas nodrošināšanai, ieviešot riska analīzes metodi, neapšaubāmi ir ļoti liela nozīme, un tas prasa automatizētu pieeju tās izmantošanā, ar mērķi izveidot operatīvo muitas darbu reālajā laikā. Pētījuma priekšmets ir vērsts uz muitas likumpārkāpumu prognozēšanu, izteikšanu, brīdināšanu un efektīvu pārvaldes lēmumu pieņemšanas nodrošināšanu. Šī diplomdarba mērķis ir risku analīzes teorētisko un metodisko pamatu kā iedarbīga mehānisma izpēte pretlikumīgu darbību atklāšanai, pārvedot preci pār muitas robežu. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: • risku analīzes sistēmas teorētisko pamatu izpēte; • risku analīzes sistēmas pielietošanas izpēte un tās loma muitas dienestā; • muitas dienesta galveno potenciālo riska kategoriju analīze. Praktiskā vērtība izpaužas ar to, ka vienu vai otru risku nozīmības pakāpi, noteiktas grupas prettiesisku darbību veikšanas iespēju biežums tiek noteikts, izejot no muitas statistikas datiem, ņemot vērā šā brīža ekonomisko situāciju. Analizējot šādus datus, var sastādīt potenciālo riska preču sarakstu, noteikt, kurai preču grupai nepieciešams uzlabot muitas kontroli, koncentrējot rīcībā esošos resursus. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, kas kopā veido sešdesmit četras lappuses. Darbā ir arī trīsdesmit divi attēli un astoņas tabulas. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti iespējamie riski muitas jomā, risku profili, kā arī tiek noteikti faktori, kas ietekmē riskus. Šajā sadaļā tiek paskaidrots, ka riska analīze muitas jomā attiecas uz ienākumu un bez ienākumu zonām. Ienākumu zonā ir muitas nodevas, tarifu kvotas; bez ienākumu zonā ir kontrabanda. Otrajā nodaļā ir aprakstītas dažādas riska analīzes pamatmetodes nelegālu preču atklāšanā: dokumentu analīze, riska analīze transportlīdzekļu un pasažieru kontrolē, kā arī intervēšana. Šajā sadaļā tiek paskaidrots, ka, lai atklātu nelikumīgas darbības muitas jomā, riska analīzes pamatmetodēs tiek izmantoti atlases kritēriji. Trešajā nodaļā tiek sastādīts potenciālo riska preču saraksts un tiek piedāvāti preventīvie pasākumi, lai ietekmētu riska faktorus un samazinātu riskus, kuri ir saistīti ar konkrētām precēm. Pamatojoties uz pētījuma iegūtajiem rezultātiem, tika izdarīti attiecīgi secinājumi un priekšlikumi par risku analīzes sistēmas lomu nelegālu preču atklāšanā.
Atslēgas vārdi Riska analīze nelegālā preču atklāšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Contraband risk analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 16:00:49