Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma finanšu darbības novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Companys Financial Performance"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
Recenzents Asoc.prof., Dr.oec.Z.Sundukova
Anotācija Darbs sastāv no divām daļām: analitiskās apskatu daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Darba mērķis ir izpētīt AS Grindeks un AS Latvijas Balzams finanšu rādītājus, lai noteikt, kura uzņēmuma akcijas ir izdevīgāk iegādāties. Darba uzdevumi: 1.Apskatīt galvenos jēdzienus, kuri ir saistīti ar akcijām; 2.Izpētīt Latvijas makroekonomisko situāciju; 3.Izanalizēt farmācijas un dzērienu rūpniecības nozares situāciju; 4.Apskatīt uzņēmumu galvenākos rādītājus, salīdzināt divu uzņēmumu rezultātus un izdarīt atbilstošus secinājumus. Atbilstoši izvirzītam mērķim un uzdevumiem analītiskā apskatu daļā tiek izskatīta vērtspapīru tirgus būtība un tā dalībnieki, vērtspapīru raksturojums, akciju būtība un klasifikācija, iespējamā akciju cena un dividendes, darījumi ar akcijām, galvenie finanšu rādītāji vērtspapīru tirgū, kā arī fundamentālās un tehniskā analīzes būtība. Pētījumu un aprēķinu daļā ar fundamentālās analīzes palīdzību tiek izpētīta makroekonomiskā situācija Latvijā, kā arī farmācijas un dzērienu nozares attīstības tendences valstī periodā no 2008. līdz 2010. gadam. Turklāt tiek aprēķināti AS Grindeks un AS Latvijas Balzams galvenākie finanšu rādītāji tādi, kā likviditātes koeficients, uzņēmuma rentabilitāte un rādītāji, kuri ir saistīti ar uzņēmuma akciju analīzi. Gala rezultātā rādītāji tiek izanalizēti un salīdzināti. Darba rezultāti: Pētījuma gaitā, izpildot sākotnēji izvirzītos uzdevumus, mērķis tika sasniegts, proti tika identificēts uzņēmums, kuru finansiālais stāvoklis uz šo brīdi ir labāks nekā otra uzņēmuma un kura akcijas dos lielāku ienākumu. Darbs sastāv no 60 lapas pusēm, tanī ir ievietoti 7 attēli un 26 tabulas, bakalaura darba izstrādē tika izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finanšu darbība; finanšu analīze; vērtspapīru tirgus; akcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Company"s financial activity; financial analysis; securities market; shares
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 21:36:55