Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Regulējama kalibratora izstrāde radioaltimetra parametru kontrolei."
Nosaukums angļu valodā "Development of Adjustable Calibrator for Radio Altimeters Parameters Control."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Doc. Igors Smirnovs
Recenzents Mg. sc. ing. Oļegs Zarjanskis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Regulējama kalibratora izstrāde radioaltimetra parametru kontrolei". Darba autors: Antons Augustauskis. Zinātniskais vadītājs: inž.zin.maģ. Igors Smirnovs. Bakalaura darba mērķi bija radioaltimetru darbības principu analīze, kontroles un pārbaudes aparatūras analīze un radioaltimetru kalibratora pilnveidošana. Šo mērķu sasniegšanai tika izskatītas radioaltimetru konstrukciju īpašības, tika izpētīti radioaltimetru kontroles un pārbaudes aparatūras uzbūves principi. Bakalaura darba izpildes laikā īpaša uzmanība tika veltīta platjoslas radioaltimetru parametriem un kalibrēšanas pārbaudes tehnoloģijām. Bakalaura darba galvenais informācijas ieguves veids ir zinātniskā literatūra un iekārtu tehniskie apraksti. Bakalaura darba rezultātā tika izstrādāta radioaltimetru kalibratora konstrukcija ar diskrēti maināmu SHF signāla aiztures laiku. Bakalaura darba rezultāti ir paredzēti institūta laboratorijas iekārtu bāzes papildināšanai apmācības mērķos. Bakalaura darba apjoms ir 109 lapas. Darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, kas sastāv no 9 nodaļām, un nobeiguma daļas. Darbs iekļauj sevī 39 attēlus, 6 tabulas un 1 pielikumu. Darbs ir izpildīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Radioaltimetrs, Kalibrators, super augstu frekvenču signāla laika aizture.
Atslēgas vārdi angļu valodā Radioaltimeter, Calibrator, super high frequency signal delay line.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 19:57:21