Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Jaunu pakalpojumu izstrādāšanas modeļi izklaides nozarē Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of new services models in the entertainment industry in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Pētījuma objekts: Forum Cinemas. Pētījuma priekšmets: jauna pakalpojuma izstrādāšanas modelis Forum Cinemas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un novērtēt jaunu pakalpojumu ieviešanas modeli izklaides nozarē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi: Definēt un raksturot jaunu produktu un inovācijas; Izpētīt pakalpojumu nozari Latvijā; Analizēt un apkopot statistiskos datus inovāciju jomā Latvijā, salīdzinot tos ar ES vidējiem rādītājiem un kaimiņvalstīm; Apzināt un analizēt jaunā produkta veiksmīgas virzīšanas pasākumus tirgū; Atrast piemērotāko jauna pakalpojuma izstrādāšanas modeli izklaides uzņēmumā Forum Cinemas; Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Hipotēze: Balstoties uz izklaides nozares klasifikāciju, jaunu pakalpojumu veidošanas ietekmējošajiem faktoriem un lēmumu pieņemšanas procesu, ir iespējams izveidot veiksmīgu jauna pakalpojuma izstrādāšanas modeli Zinātniskās novitātes: 1. Jaunu pakalpojumu izstrādāšanas ietekmējošie faktori izklaides nozarē; 2. Pakalpojumu klasifikācija izklaides sfērā; 3. Jauna pakalpojuma izstrādes modelis izklaides nozarē. Pēc autores izstrādātā jauna pakalpojuma modeļa izklaides nozarē, tiek izstrādāts jauns pakalpojums Sāļā popkorna garšvielu fasēšana kinoteātrī FORUM CINEMAS. Lai izpildītu izvirzītos uzdevumus, tiks lietotas šādas pētījumu metodes: indukcija un dedukcija, datu apstrādes statistiskās metodes, salīdzināšanas metodes, vispārteorētiskās metodes, tabulas un grafiskās metodes. Darba teorētiskajā daļā tiek izmantota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. Darba saturs tiek iedalīts trīs daļās: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Analītiskajā daļā autore apskata un analizē statistiskos datus par pakalpojumu tirgu Latvijā un Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju jaunu produktu izstrādē, kas ietver iekšzemes kopprodukta analīzi, izglītības rādītājus un inovatīvos uzņēmumus. Teorētiskajā daļā tiek pētīta un analizēta literatūra par faktoriem, kas ietekmē jaunu pakalpojumu veidošanos, tiek apskatīta produktu klasifikācija, no kā autore sniedz savu skaidrojumu un modeļus gan pakalpojumu ietekmējošiem faktoriem, gan pakalpojumu klasifikācijai tieši izklaides nozarē. Teorētiskās daļas nobeigumā tiek izstrādāts modelis jauna pakalpojuma izstrādei izklaides nozarē ar tā ietekmējošiem faktoriem. Zinātniski praktiskajā daļā autore sniedz ieskatu kino nozares raksturojumā, kā arī apraksta SIA FORUM CINEMAS darbības rādītājus. Gala rezultātā, izmantojot autores ieviestās maģistra darba novitātes, tiek izveidots jauna pakalpojuma sāļā popkorna garšvielu fasēšana modelis izklaides nozarē.
Atslēgas vārdi Jaunu pakalpojumu izstrādāšanas modeļi izklaides nozarē Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of new services models in the entertainment industry in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 14:55:17