Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirdzniecības centrs"
Nosaukums angļu valodā "Shopping centre"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs G.Šahmenko
Recenzents V.Lapsa
Anotācija Pētnieciskās daļas darbā tiek novērtēts cik racionāla un efektīva ir betona virsmas aizsardzības sistēmu pielietošana betona bruģakmens segumiem. Darbs ir nosacīti sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīta betona bruģakmens ražošanas un ieklāšanas tehnoloģija, kā arī pieejamo izstrādājumu veidi un tiem iespējami pielietojamās virsmas aizsardzības sistēmas. Otrajā daļā, laboratorijas darba ietvaros tika veiktas eksperimentālās pārbaudes betona bruģakmens paraugiem ar būvniecībā izmantojamajiem ķīmiskiem līdzekļiem. Iegūtie rezultāti apkopoti un sniegti darba secinājumi. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts tirdzniecības centrs būve Rēzeknē, centrālajā pilsētas daļā. Darbs sastāv no vairākām daļām, kur katrā tiek risināts atsevišķs uzdevums. Arhitektūras sadaļā ir iekļauts objekta vispārīgais raksturojums - tā atrašanās vieta, pielietotie materiāli, ugunsdrošība. Tiek veikts sienas siltumtehniskais aprēķins. Inženiertehniskā sadaļa apskata būvobjekta inženierkomunikāciju risinājumus ūdensapgāde, elektroapgāde, ventilācija un citi. Tiek salīdzināti dažādi sienu izpildes varianti, ņemot vērā ekonomisko un siltumtehnisko parametru vērtības. Šis jautājums tika risināts konstruktīvo variantu salīdzinājumu sadaļā. Konstruktīvo elementu aprēķina sadaļā tiek veikti trīs dažādu konstruktīvo elementu aprēķini. Projektā ir risināti jautājumi par būvdarbu procesiem, sastādīta tāme, kalendārais plāns. Uzmanība tiek pievērsta arī darba un vides aizsardzības jautājumiem. Objekta būvniecība plānota 36 nedēļas, kopējās būvizmaksas 654806,51 Ls. Diplomdarba apjoms ir 100 lappuses, 41 attēls un 18 tabulas. Darbā izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Shopping centre
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 18:45:55