Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for a catering company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir “Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA „Desumaize” struktūrvienības „Sviestmaižu studija” ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus, pētīt un izstrādāt klientu piesaistīšanas projektu. Analītiskajā daļā tiek apskatīta uzņēmuma vide, iekšējo un ārējo vides pārmaiņu procesi, konkurenti, tiek veikta finanšu analīze. Autore secināja, ka uzņēmums neizmanto sev pieejamos reklāmas resursus, netiek iepazīti jauni tirgi, kur sevi attīstīt, kā arī netiek pievērsta uzmanība darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai. Projekta daļā tiek precizētas uzņēmuma nepilnības un sniegti atbilstoši pilnveidošanas projekti kā uzņēmuma izdzīvošanas stratēģijas izstrāde, mārketinga pilnveidošanas projekts un darbinieku darba kvalitētes pilnveidošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta jauna uzņēmuma mājas lapa. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izstrādāti veicamie pasākumi, lai nodrošinātu darbiniekiem atbilstošu darba vidi pēc Ministru kabineta darba aizsardzības noteikumiem. Grafiskajā daļā tiek apkopoti rādītāji, kuri tiks izmantoti diplomprojekta aizstāvēšanā. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai marketinga jomā. Darbam ir ievads un piecas daļas. Darba beigās ir secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts satur 66.lpp., 24.tab., 13. att., 20. izmantotās literatūras avotus un 1 pielikumus.
Atslēgas vārdi Sabiedriskās ēdināšanas klientu piesaistīšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Costumer attraction project for a catering company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 10:08:58