Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Nogāžu nostiprināšanas metožu analīze"; inženierprojekts "Autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma no Juglas līdz Suntažiem rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Slope Reinforcement Methods"; Engineering Design Project "Reconstruction of Road P4 Rīga - Ērgļi from Jugla to Suntaži"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Esošu nogāžu noturības problēma Latvijā paliek aktuāla lielākoties lielu nokrišņu rezultātā stāvās un mālainās nogāzēs, kā arī stipras vētras ietekmē piekrastes zonā. Lai cīnītos ar erozijas problēmām un nogāzes noturības problēmām, ir izdomātas daudzas nostiprināšanas metodes un tiek pielietotas dažādas to kombinācijas, kuras es aprakstu bakalaura darbā. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot izplatītākos nogāžu nostiprinājumu veidus, noteikt to priekšrocības un trūkumus. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 1. Izpētīt nogāžu nostiprinājumus un to veidus no zinātniskās un tehniskās literatūras avotiem; 2. Iepazīties ar nogāžu konstruktīvajiem risinājumiem un nostiprinājumiem dabā, zinātniskajā literatūrā, normatīvos un tehniskajos projektos. Inženierdarbā izstrādāts būvprojekts „Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posma no Juglas līdz Suntažiem rekonstrukcija”. Projektēšanas darbi izpildīti ar mērķi uzlabot satiksmes drošību rekonstruējamā posmā visiem satiksmes dalībniekiem atbilstoši nākotnes prasībām, nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu satiksmes drošības līmeni, komfortu un slodžu izturību. Pēc rekonstrukcijas autoceļam P4 Rīga – Ērgļi posma no Juglas līdz Suntažiem ir pilnībā jāatbilst satiksmes intensitātes un satiksmes drošības prasībām. Autoceļa rekonstrukcijas projektēšanas laikā tika izmantoti jaunākie autoceļu projektēšanai nepieciešamie standarti, specifikācijas, tehniskie dokumenti un citi palīgmateriāli. Darba kopējais apjoms ir uz 132 lapaspusēm, kur ir ietverts paskaidrojuma raksts, darbu daudzumu saraksti, aprēķini un specifikācijas, kā arī 18 tabulas, 47 attēli. Projektā ietilpst 9 rasējumi, izmantotā literatūra 41 vienības.
Atslēgas vārdi sergejs_velikanovs
Atslēgas vārdi angļu valodā sergejs_velikanovs
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 05:48:19