Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Finanšu pakalpojuma uzņēmuma mārketinga aktivitāšu pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities improvement project for a financial service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. N.Lāce
Anotācija Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Voroņina D. Diplomprojektu tēma ir Finanšu pakalpojuma uzņēmuma mārketinga aktivitāšu pilnveidošanas projekts. Darba mērķis: analīzējot uzņēmuma esošo darbību, noteikt iespējamos darbības uzlabošanas virzienus un izstrādāt mārketinga aktivitāšu pilnveidošanas projektu. Darbs sastāv no 5 daļām. Katra daļa sastāv no vairākām nodaļām un apakšnodaļām. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbības un mārketinga aktivitāšu analīze, izmantojot dažādu informāciju, piemēram, internetā pieejamo informāciju par uzņēmumu un tā pakalpojumiem, statistikas dati, gada pārskatos pieejamā informācija, kā rezultātā tiek izvirzītas problēmas. Pirmajā daļā tiek secināts, ka uzņēmumam ir jāpilnveido attiecību mārketinga aktivitātes, uzlabojot apkalpošanas līmeni, motivējot darbiniekus, pielāgojot pakalpojumus klientu vajadzībām un virzot uzkrājumu pakalpojumus. Otrajā daļā, izmantojot analītiskās daļas rezultātus, tiek izvirzīti priekšlikumi mārketinga aktivitāšu uzlabošanai un aprakstītas nepieciešamās darbības, kā arī aprēķinātas to izmaksas. Darba trešajā daļā tiek veikti konkrētās darbības modeļi programmnodrošinājuma ziņā un tiek sniegti tehnoloģiskie apraksti jaunas mājas lapas izveidei. Ceturtajā daļā tiek aprakstīti darba un dabas aizsardzības jautājumi, tiek sniegti priekšlikumi un ieteikumi, lai uzlabotu esošo darba un dabas drošību. Diplomprojekta piektajā daļā tiek atspoguļoti grafiski galvenie darba rezultāti. Darba apjoms ir 82 lapas, kas sastāv no 11 tabulām, 17 attēliem un 2 pielikumiem. Darba izveidē tika izmantoti 63 literatūras avoti, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Finanšu pakalpojuma uzņēmuma mārketinga aktivitāšu pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing activities improvement project for a financial service company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 11:57:23