Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Otrās paaudzes biodegvielas iegūšanas procesa izpēte biomasas pirolīzes ceļā"
Nosaukums angļu valodā "Research of production process of the second generation biofuel biomass pyrolysis route"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs J.Porubova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autors ir Kalvis Ozoliņš, Rīgas Tehniskās universitātes, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides zinātņu 3. kursa dienas nodaļas students. Darba nosaukums ir ‘’Otrās paaudzes biodegvielas iegūšanas procesa izpēte biomasas pirolīzes ceļā’’. Darba mērķis ir izpētīt otrās paaudzes biodegvielas ieguves procesu biomasas pirolīzes ceļā, definēt kopējo procesa efektivitāti, izveidojot kopēju OPB ražošanas masas un enerģijas bilanci, kā arī noskaidrot cik liels ir OPB potenciāls Latvijā. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, 20 apakšnodaļām un secinājumiem. Pirmā nodaļa tiek veltīta literatūras apskatam, kas attiecas uz darba tematiku. Šajā nodaļā tiek apskatīts Latvijas biomasas potenciāls, biodegvielas ražošanas posmi, nepieciešamās iekārtas un produktu plūsmas. Otrajā nodaļā tiek izveidots biodegvielas ražošanas procesa masas un enerģijas bilances modelis, kas tiek attiecināts uz 1 kg koksnes, kā arī aprēķināts kopējais lietderības koeficients, ņemot vērā procesam pievadīto enerģiju. Trešajā nodaļā tiek apskatīts scenārijs, kad Latvijas 2008. gada benzīna un dīzeļa gala patēriņu pilnībā aizvieto ar biodegvielu, kā iegūšanu attiecina uz atjaunojamiem energoresursiem. Ceturtajā nodaļā tiek veikta otrās un trešās nodaļas rezultātu analīze. Darba apjoms ir 61 lappuses, 20 attēli, 27 tabulas, 42 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pirolize; biomasa; biodegviela
Atslēgas vārdi angļu valodā pyrolysis; biomass; biofuel
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 15:39:30