Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku motivācijas kritēriju sistēmas izstrāde tirdzniecībā"
Nosaukums angļu valodā "Development of System of Employees Evaluation Criteria in Trade"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Mūsdienās, krīzes laika apstākļos, jebkura nozare pārdzīvo problēmas. Tās galvenokārt ir saistītas ar peļņas un apgrozījumu samazināšanu, kas savukārt samazina gan darbinieku skaitu, gan darbinieku atalgojumu. Tirdzniecībā, mūsdienās arī pārdzīvo nelabvelīgu situāciju, pārdošanas apjomi samazinājas, samazinājas arī cenas uz pārdoto produkciju. Tāpēc darba dēvējiem nekas nepaliek, kā smazināt darbinieku atalgojumu, vai vispār veikt personāla samazināšanu. Maģistra darba hipotēze - pareizi motivēti dabinieki tirdzniecībā, uzlabo uzņēmuma darbību, paaugstina uzņēmuma konkurētspēju, atvēr jaunas uzņēmuma iespējas tirdzniecībā. Pētījuma objekts uzņēmums, kas nodarbojas mēbeļu tirdzniecība; darbinieku motivācija konkrētājā uzņēmumā, kā arī kopumā tirdzniecībā. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot esošo situāciju ar darbinieku motivāciju tirdzniecībā, izanalizēt rezultātus. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, izstrādāt uzņēmuma attīstības koncepciju, sevīšķu vērību pievērst motivācijas problēmu risināšanai. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šadi uzdevumi: Izanalizēt teorijas literatūru. Apskatīt motivācijas teorijas. Apskatīt darba apmaksas sistēmas tirdzniecības nozarē. Izanalizēt un izpētīt vienu no lielākajam mēbeļu nozare uzņēmumu As Mēbeļu Nams. Izanalīzēt galvenās problēmas, kuri ir saistīti ar darbinieku motivāciju tirdzniecības nozarē, un piedāvāt to risināšanu. Izvirzīt secinājumus un piedāvāt priekšlikumus . Maģistra darba struktūra ievads, analitiskā, teoretiskā un zinātniski praktiska daļa, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts, un pielikumi. Darba apjoms ir 80.lapas, tajā iekļauti 16.attēli, 11.tabulas, 1.pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietvērti 13. avoti latviešu valodā, 1.avots angļu valodā un 13.avoti krievu valodā. Izstrādajot maģistra darbu autors ir izmantojis literatūru, uzņēmuma nepublicētu informāciju, publikacijas prese.
Atslēgas vārdi darbinieku motivācija tirdzniecībā, As Mēbeļu Nams, Darbinieku apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation to trade, As Furniture House, Employee Satisfaction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 14:03:19