Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Slāpekļa oksīdu samazināšana mazas jaudas biomasas katlos"
Nosaukums angļu valodā "Reduction of nitrogen oxides in small capacity biomass boilers"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs I.Veidenbergs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors ir maģistrants Kaspars Siliņš, darba vadītājs Dr.hab.sc.ing. prof. Ivars Veidenbergs. Izstrādātā darba nosaukums ir NOx samazināšana mazas jaudas biomasas apkures katlos. Šī darba galvenais mērķis ir veikt izpēti par slāpekļu oksīdu samazināšanas iespējām mazas jaudas biomasas katlos. Lai mērķi sasniegtu tika veikta literatūras izpēte par aktuālajām NOx samazināšanas metodēm, no kurām divas kurināmā sastāva maiņa un pieejamā skābekļa kontrole, tika aprobētas. Darbu veido trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti slāpekļu oksīdu veidi, to veidošanās mehānismi un samazināšanas primārās metodes. Nodaļas pirmajā daļā aprakstītas degšanas procesa fāzes. Otrā daļā pētītas slāpekļu oksīdu robežvērtību regulējošās likumdošanas prasības. Otrajā nodaļā ir aprakstītas izmantotās iekārtas un katras samazināšanas metodes aprobācijas metodoloģija. Trešā, nodaļa satur iegūto rezultātu aprakstu un analīzi. Pēc tās seko secinājumi un priekšlikumi turpmākai darbībai. Maģistra darbs sastāv no 75 lappusēm teksta, 51 attēla, 12 tabulām un aptver 58 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Slāpekļu oksīdu samazināšana, NOx, kalcija hidroksīds, amīnu slāpekļi, auzu graudi
Atslēgas vārdi angļu valodā Nitrogen oxide reduction, NOx, calcium hydroxide, amino nitrogen, oat grain
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 12:10:54