Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas un Valsts robežsardzes sadarbība robežkontroles punktos"
Nosaukums angļu valodā "Cooperation of Customs and State Border Guard at the Border Control Points"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Kivkucāns VID MP LMKP Vientuļi MKP, muitas maiņas vadītājs
Recenzents A.Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Muitas un Valsts robežsardzes sadarbība robežkontroles punktos. Muita un Valsts robežsardze nodrošina iekšējā tirgus aizsardzību, nodrošinot legālu tirdzniecību, atklājot nelegālo preču plūsmu un dodot ieguldījumu arī valsts pamatbudžeta ieņēmumu izpildē. Svarīgi ir izpētīt, kā šie dienesti veic savu uzdevumu izpildi, sadarbojoties robežkontroles punktos. Lai labāk izprastu muitas un valsts robežsardzes darbību diplomdarbā ir izpētīta reglamentējošā likumdošana un veikts praktisks pētījums par robežkontroles punktiem Vientuļi un Pededze. Autore izvēlējusies salīdzināt šos divus robežkontroles punktus, jo tiem piemīt specifika attiecībā uz robežu šķērsojošām personām un precēm, ko drīkst pārvietot Viļakas pārvaldes robežšķērsošanas vietās. Diplomdarba mērķis ir aplūkot muitas un Valsts robežsardzes sadarbību robežkontroles punktos, izpētīt un izanalizēt divu robežkontroles punktu darbību, kā arī izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Lai sasniegtu darba mērķi, ir nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus, kā aprakstīt muitas un Valsts robežsardzes reglamentējošo likumdošanu, uzdevumus, amatpersonu tiesības un pienākumus. Izpētīt, kā notiek robežpārbaude un muitas kontrole robežkontroles punktos, analizēt robežšķērsošanas vietu Vientuļi un Pededze darbību un parādīt paveikto, izmantojot statistikas datus. Diplomdarba pētījuma objekts ir muita un Valsts robežsardze. Pētījuma priekšmets ir muitas un Valsts robežsardzes sadarbība robežkontroles punktos. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir raksturota muita un Valsts robežsardze, kā arī to vispārīgie uzdevumi. Aplūkoti likumdošanas aspekti, kas reglamentē muitas un Valsts robežsardzes sadarbību un darba organizāciju. Otrajā nodaļā konkrēti aprakstīta sadarbība robežkontroles punktos. Nosaukti muitas un robežsargu tiesības un pienākumi, kā arī aplūkota muitas kontrole un robežpārbaude robežkontroles punktos. Tā kā visbiežāk sadarbojoties tiek atklāti muitas noteikumu pārkāpumi, tieši kontrabanda, tad autore ir izveidojusi tabulas, kur parādīta preču cenu atšķirība Latvijas Republikā un Krievijas Federācijā. Trešajā nodaļā aplūkoti robežkontroles punkti Vientuļi un Pededze, lai gūtu priekšstatu par muitas un robežsardzes sadarbību praktiski. Veicot statistikas datu apkopošanu, izveidoti attēli un tabula, kas parāda muitas un robežsardzes darbību. Pateicoties diplomdarba pētījumam ir iespējams gūt teorētisku un praktisku informāciju par muitas un Valsts robežsardzes sadarbību robežkontroles punktos, kā Valsts robežsardze sadarbojas ar muitu robežkontroles punktā, kur muitas kontrole netiek veikta pastāvīgi. Diplomdarba apjoms ir 67 lappuses. Tas sastāv no 3 daļām. Darbā ir izmantotas 3 tabulas, 9 attēli un 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sadarbiba
Atslēgas vārdi angļu valodā cooperation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 19:22:58