Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for financial situation improvement in a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec. V.Didenko
Anotācija Šis diplomprojekts ir izstrādāts profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīti uzņēmuma finanšu pārskati par 2007.-2009. gadiem, uzņēmuma pakalpojumi, stiprās un vājās puses, ārējā un iekšējā vide, kā arī izmaksu veidi un apmēri. Analītiskās daļas beigās tiek izvirzītas uzņēmuma trīs būtiskākās problēmas: mārketinga aktivitāšu trūkums, pārvadājumu ar jūras transportu augsta pašizmaksa un bezdarbība pārvadājumu ar autotransportu attīstīšanā. Projekta daļā katrai problēmai tiek piedāvāts viens vai divi risinājumi, veikti aprēķini risinājumu efektivitātes noteikšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts interneta veikals, izmantojot programmu ecBuilder. Tiek aprakstīts arī pats veikala izveides process pa soļiem. Darba aizsardzības daļā tiek veikta biroja darbinieku anketēšana, kuras rezultātā tiek noteikti biroja darba riski, kā arī izvirzīti priekšlikumi to mazināšanā vai novēršanā darba aizsardzības plāna veidā. Darba aizsardzības plāns ietver informāciju par darba aizsardzības pasākumiem, atbildīgām personām, pasākuma īstenošanas laiku un izmaksas. Grafiskās daļas ietvaros tiek attēloti dažādi rādītāji, kas izriet no pārējām iepriekš minētajām daļām. Darba apjoms ir 77 lapaspuses. Diplomprojekts satur 27 tabulas, 25 attēlus un 4 formulas. Izmantoto literatūras avotu skaits ir 22.
Atslēgas vārdi pakalpojumu uzņēmums finansiālais stāvoklis uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā service company improvement financial situation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 23:35:29