Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas tehniskie un ekonomiskie aspekti"
Nosaukums angļu valodā "Daugava Hydroelectric Power Station Hydroagregate Technical and Economic Aspects of Reconstruction"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O.Linkevičs
Recenzents V.Čuvičins
Anotācija Šajā darbā ir aplūkota hidroenerģija, kā atjaunojamais enerģijas veids un nozīmīgais energoresurss Latvijas elektroenerģijas bilancē. Tika izskatītas hidroelektrostaciju iekārtas un to darbības principi. Darbā ir analizēta hidroagregātu darbības statistika, tajā skaitā katra agregāta ikstundas elektroenerģijas izstrāde, Daugavas hidroelektrostaciju elektroenerģijas izstrāde atkarībā no ūdens pieteces. Darbā ir sniegts tehniskais pamatojums Daugavas hidroelektrostaciju hidroagregātu rekonstrukcijai. Balstoties uz analīzi tika secināts, ka rekonstrukcijas rezultātā var būtiski paaugstināt hidroagregātu lietderības koeficientu, palielināt atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā arī samazināt hidroagregātu avārijas varbūtību un izdevumus uz atjaunojamiem remontiem. Darba kopapjoms ir 65 lappuses, tas satur 33 attēlus, 13 tabulas, 23 formulas un 14 pielikumus, tajā ir atsauces uz 15 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Daugavas HES, elektroenerģija, jauda, lietderības koeficents, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Daugavas HPS, electrical power, capacity, coefficient of efficiency, reconstruction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 15:53:07