Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Publiskas nozīmes ēku alternatīvo energoapgādes veidu salīdzinājums un realizācijas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Comparison of public building alternative power supply forms and implementing analysis"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs E.Vanzovičs
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā ir aplūkotas publiskas nozīmes ēku energoapgādes iespējas, izmantojot alternatīvos energoresursus. Vislielākā uzmanība pievērsta saules enerģijas ģenerācijas iekārtām un siltumsūku tehnoloģijām. Izskatīti gan praksē realizēti šo alternatīvo energoresursu tehnoloģiju projekti, gan teorētiskas aplēses un varianti. Darba gaitā pārsvarā analizēti un salīdzināti dažādi projekti Latvijā, taču aplūkota arī citu valstu pieredze, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus publiskas nozīmes ēku enerģijas patēria nosegšanai. Darbā veikta izpēte par publiskas nozīmes ēku enerģijas patēria grupām un to īpatsvaru kopējā ēkas energosistēmā. Darba mērķis ir noskaidrot, kādas ir optimālākās iespējas publiskas nozīmes ēku energoapgādē Latvijas apstākļos ieviest atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, kas vienlaicīgi būtu arī ekonomiski izdevīgs risinājums ar mazāku atkarību no kopējiem energoapgādes tīkliem. Maģistra darba izstrādes laikā tika organizētas tikšanās ar vairāku energoapgādes risinājumu un būvfirmu speciālistiem, Latvijas Siltumsūku asociācijas un Saules Enerģijas asociācijas pārstāvjiem un Rīgas Enerģētikas aģentūras vadību, kā arī apmeklēti dažādi enerģētikas nozares semināri, lai iegūtu informāciju par perspektīvākajām, ekonomiskākajām un reāli ierīkojamām alternatīvo energoresursu tehnoloģijām sabiedrisko ēku energoapgādē Latvijā. Tika ievākti un apkopoti dati par to, cik un kādās publiskas nozīmes ēkās Latvijā ir realizētas un izmantotas siltumsūku un saules enerģijas tehnoloģijas. Detalizētāk aplūkots jūras siltumsūka pilotprojekts Salacgrīvas vidusskolas ēku kompleksā. Izpētes gaitā secināts, ka alternatīvo energoresursu tehnoloģijas publiskas nozīmes ēku energoapgādē ir sarežģīti un dārgi ierīkojamas, taču ar precīzu un pareizu iepriekšēju izvērtējumu ir iespējams gūt gan videi draudzīgus tehnoloģiskos risinājumus, gan augstāku komforta līmeni, gan arī ievērojamu līdzekļu ietaupījumu. Darbā izvirzītas arī rekomendācijas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem publiskas nozīmes ēkās. Darba kopapjoms ir 134 lappuses, tas satur 54 attēlus, 21.tabulu un tajā ir atsauces uz 42 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Publiskas nozīmes ēkas, energoapgāde, alternatīvie energoresursi, siltumsūknis, Salacgrīva
Atslēgas vārdi angļu valodā Public buildings, power supply, alternative energy resources, heat pump, Salacgriva
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 12:46:02