Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Darbu izpildes kontroles un kvalitātes novērtēšanas metodes ceļu ikdienas uzturēšanā” („Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma 155.0 – 159.3 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Methods of an Estimation of Control and Quality of Work Performance in Daily Maintenance of Roads” („Reconstruction of Road A10 Riga – Ventspils Section from 155.0km to159.3km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Darbu izpildes kontroles un kvalitātes novērtēšanas metodes ceļu ikdienas uzturēšanā". Apkopota informācija par pašlaik spēkā esošo autoceļu uzturēšanas darbu prasībām, kā arī par normatīvajiem dokumentiem. Inženierprojekts izstrādāts valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, kas savstarpēji savieno pilsētas, Rīga - Ventspils. Projektējamā ceļa trases garums sastāda 4,3 km, posma sākuma punkts ir no 155 - 159,3 km. Ceļš projektēts tā, lai tas iekļautos dotajā apvidū un būtu ērti pielietojams autobraucējiem. Projekta mērķis - nodrošināt perspektīvajai satiksmei atbilstošu segas nestspēju un autobraucēju komfortu. Kā arī veikt Svētes tiltu brauktuves atjaunošanas un atsevišķu konstruktīvo elementu remonta darbus, kuru rezultātā tiktu apturēta to tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, uzlabota satiksmes drošība un būvju ilgizturība. Darba apjoms 158 lapas, 44 attēli, 27 tabulas, 11 rasējumi un 27 nosaukumu literatūras avoti.
Atslēgas vārdi DARBU IZPILDES KONTROLES UN KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS METODES CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā Methods of an Estimation of Control and Quality of Work Performance in Daily Maintenance of Roads
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:26:15