Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Saules enerģijas izmantošanas salīdzinājums Latvijā un Zviedrijā"
Nosaukums angļu valodā "Potential of Solar Power Utilization in Latvia in Comparison with Sweeden"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs D.Blumberga
Recenzents M.Rošā
Anotācija Saules siltuma enerģijas izmantošanas salīdzinājums Latvijā un Zviedrijā Darba autors: Lelde Timma Darba mērķis salīdzināt saules siltuma potenciālu Latvijā uz Zviedrijā un veikt Latvijā uzstādītā saules un granulu kombisistēmas pilotprojekta analīzi. Darba uzdevumi: 1. veikt Latvijas un Zviedrijas salīdzinājumam izmantoto kritēriju apskatu; 2. noteikt prioritāro nozari saules siltuma tehnoloģiju ieviešanai Latvijā; 3. raksturot potenciālo saules siltumenerģijas patērētāju Latvijā un veikt tā analīzi; 4. īstenot saules enerģijas tehnoloģiju potenciāla salīdzinājumu Latvijā un Zviedrijā; 5. izpētīt Latvijā realizētā saules un granulu kombisistēmas pilotprojekta darbību; 6. rast skaidrojumu saules siltuma tehnoloģiju ieviešanas šķēršļiem Latvijā; 7. izvirzīt priekšlikumus saules siltuma tehnoloģiju tirgus izaugsmei Latvijā. Izstrādātais darbs sastāv no piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Sākotnēji tiek definēti Latvijas un Zviedrijas salīdzinājumam izvēlēties kritēriji un to būtiskums darba gaitā, kā arī noteikts, kuras nozares attīstība gūtu vislielāko labumu saules siltuma tehnoloģiju izmantošanā un tādējādi sekmētu Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanu. Uz pirmajā nodaļā veiktās analīzes bāzes mājsaimniecību sektors tiek definētas kā prioritārā nozare saules siltuma tehnoloģiju ieviešanai. Nākamā nodaļa ietver sevī detalizētu mājsaimniecības nozares siltumenerģijas patēriņa analīzi gada, mēneša, nedēļas un dienas griezumā, kā arī siltumenerģijas patēriņa ietekmējošo faktoru apskatu un siltumenerģijas patēriņa attīstības tendences nākotnē. Tā kā darba gaitā tika noteikts, ka Latvijā būtu potenciāls saules siltuma tehnoloģiju pieprasījums, tad trešajā nodaļā tika noteikts saules enerģijas tehniskais potenciāls Latvijā un salīdzināts ar potenciālu Zviedrijā. Analizēts saules siltuma tehnoloģiju tirgus pašreiz un veikta nākotnes tendenču izpēte. Izskatīti pieejamie saules siltuma enerģijas akumulācijas risinājumi un saules kombisistēmu ieviešanas priekšrocības siltumapgādes sistēmās. Dots Latvijā uzstādītā saules un granulu katla kombisistēmas darbības apraksts un analīze, kā arī novērtēti optimizācijai nepieciešamie lielumi. Darba noslēgumā izskatīti saules siltuma tirgus izaugsmi kavējošie faktori Latvijā, sniegti ieteikumi un secinājumi. Darbs sastāv no 65 lappusēm, 5 tabulām, 44 attēliem, 59 izmantotās literatūras avotiem, tai skaitā 33 svešvalodās un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi saules siltuma enerģija, apkures sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā solar thermal energy, space heating systems
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 11:32:40