Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas loma viltotu medikamentu aprites ierobežošanā"
Nosaukums angļu valodā "Customs role in restricting circulation of counterfeit medicines"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Lagons, VID MP nodaļas vadītājs
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir muitas loma viltotu medikamentu aprites ierobežošanā. Šīs tēmas aktualitāti nosaka tas fakts, ka pēdējo sešu gadu laikā Eiropas Savienības tirgū parādās arvien vairāk viltotu medikamentu. Pārsvarā tie tiek importēti Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, un rada nopietnu risku patērētāju veselībai un drošībai. Ņemot vērā, ka viena no galvenām muitas funkcijām ir iekšējā tirgus un sabiedrības aizsardzība, ir jānoskaidro, kāda loma ir veltīta muitai, un kā tiek realizēta muitas iestāžu darbība viltotu medikamentu aprites ierobežošanā. Darbs sastāv no ievada, trim sadaļām, autores priekšlikumiem un secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta, tā kopīgs apjoms ir 61 lappuse. Sadaļas ir iedalītas atsevišķās nodaļās, bet dažas no nodaļām – apakšnodaļās. Diplomdarbs iekļauj 6 attēlus un 2 tabulas. Pirmajā sadaļā autore sniedz priekšstatu par farmācijas un intelektuālā īpašuma jomu regulējošām tiesiskām bāzēm un medikamentu aprites kontrolē iesasitītām institūcijām. Otrā sadaļa ir veltīta viltotu medikamentu raksturojumam, bet trešajā sadaļā tiek analizēta muitas iestāžu kompetence un pieredze cīņā ar viltotiem medikamentiem. Autores izvirzītais diplomdarba mērķis ir noteikt, kāda ir Latvijas muitas kompetence viltotu medikamentu aprites ierobežošanā, kā arī kādi ir kompetences ierobežojumi, un sniegt priekšlikumus muitas iestāžu darbības pilnveidošanai minētajā jomā. Diplomdarba pētījuma objekts ir viltotu medikamentu aprite, pētījuma priekšmets ir muitas iestāžu rīcība un realizētie pasākumi viltotu medikamentu aprites ierobežošanā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai formulēti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt farmācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzības jomu regulējošus Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus; 2) Noteikt farmācijas jomas uzraudzībā un kontrolē iesaistītās valsts iestādes, tās kompetenci un lomu medikamentu aprites kontrolē; 3) Noteikt, kā tiek realizēta sadarbība starp farmācijas jomu regulējošām valsts iestādēm un muitu; 4) Noteikt, kuri medikamenti tiek definēti kā viltoti; 5) Noteikt, kas ir viltoti medikamenti no intelektuālā īpašuma aizsardzības viedokļa; 6) Izpētīt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas muitas iestāžu pieredzi viltotu medikamentu aprites ierobežošanā; 7) Noteikt kārtību, kādā muitas iestādes īsteno intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus; 8) Definēt problēmas, kas apgrūtina viltotu medikamentu aprites ierobežošanu un sniegt priekšlikumus problēmu risinājumiem. Diplomdarba praktiskā vērtība ir sabiedrības veselības un drošības aizsardzības veicināšana muitas iestāžu darbības pilnveidošanas rezultātā.
Atslēgas vārdi muita, medikamenti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, viltojumi, muitas kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā customs control, intellectual property rights, medicines, fake, counterfeit
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 16:47:24