Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Enerģētiskās koksnes resursi un to izmantošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Wood energy resources and their use in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Tambovceva
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autore ir Inese Laskovska. Bakalaura darba tēma ir „Enerģētiskās koksnes resursi un to izmantošana Latvijā”. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta, kurš ietver sevī 29 nosaukumus. Darba apjoms ir 76 lappuses, iekļautas 15 tabulas un 36 attēli. Bakalaura darba mērķis bija izpētīt enerģētiskās koksnes pašreizējo apjomu Latvijas mežos, lai varētu palielināt tās izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. Darba uzdevumi: 1. novērtēt Latvijas mežu resursu apjomu un koksnes izmantošanas iespējas siltumenerģijas ražošanā; 2. analizēt neizmantotās koksnes iespējamo potenciālu; 3. iepazīties ar Eiropas Savienības valstu pieredzi koksnes un tās atlikumu izmantošanā; 4. izpētīt likumdošanas aspektus attiecībā uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Apkārtējās vides saudzēšana, kaitīgo vielu emisijas samazināšana atmosfērā, ierobežoti fosilo resursu krājumi, atkarība no importētajiem enerģijas avotiem un to cenu palielināšanās, ekonomisms – tie ir tikai daži no faktoriem, kas liek aizvien vairāk uzmanības pievērst atjaunojamo energoresursu izmantošanai enerģijas ieguvē. Atjaunojamie energoresursi ir Eiropas priekšrocība ilgtspējīgai 21.gadsimta ekonomikas attīstībai, tāpēc atbalsts AER izmantošanai ir kļuvis par svarīgu Eiropas Savienības politikas sastāvdaļu. Bakalaura darbā novērtēts Latvijas mežu apjoms un aprēķināts koksnes potenciāls, kuru varētu izmantot enerģijas ieguvē. Pētījumā veikta neizmantotās koksnes potenciāla aprēķināšana un novērtēšana, koksnes izmantošanas bilances analīze, ņemot vērā ES norādes par AER izmantošanas veicināšanu. Secināts, ka no nozāģēta un apdarināta koka galaproduktam ar augstu pievienoto vērtību izlieto tikai nedaudz vairāk kā trešdaļu koka, pāri palikušais blakusprodukts arī noteikti ir izmantojums, bet tas ne vienmēr tiek darīts. Veikta Latvijā vairāk izmantoto energoresursu cenu analīze un apkures tarifu salīdzināšana. Konstatēts, ka siltumenerģijas ražošanas cena katlu mājās, kur izmanto koksnes produktus, ņemot vērā salīdzinoši zemās kurināmā cenas, tomēr ir nedaudz zemāka par cenām dabasgāzes vai koģenerācijas katlu mājās. Tāpēc Latvijas tautsaimniecībā daudz lielāka uzmanība jāpievērš enerģētiskās koksnes izmantošanai, jo atjaunojamie energoresursi ir viens no galvenajiem nākotnes enerģijas avotiem, kurus izmantojot, varētu mazināt vides piesārņošanu un kompensēt fosilo resursu izsīkumu.
Atslēgas vārdi koksne, atjaunojamie energoresursi, elektrība, apkure, Latvija, cena, ekonomika, enerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā wood, renewable energy, heating, Latvia, price, fossil resources
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 12:16:51