Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošana ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Quality management system development in a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Mg.oec.,lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomdarba tēma: Kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošana ražošanas uzņēmumā. Darba pētījuma objekts ir uzņēmums SIA GRANDEG, kas nodarbojas ar granulu apkures katlu ražošanu. Darba mērķis ir uzlabot uzņēmuma darbību, pilnveidojot tā kvalitātes vadības sistēmu, īpaši koncentrējoties tieši uz ražošanas procesa optimizēšanu. Par galveno problēmu darbā izvirzītas uzņēmuma naudas plūsmas nepilnības, kuru risināšanai kā risinājums izvirzīta izdevumu samazināšana, kura sasniedzama, optimizējot ražošanas procesā radušos brāķēto detaļu skaitu un to rašanās iespējamību, palielinot darba efektivitātes rādītājus, kā arī efektivizējot izejmateriālu lietderīgu izmantošanu. Darba ietvaros veikta uzņēmuma struktūras, iekšējo un ārējo faktoru un finansu rādītāju analīze un izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai ražošanas procesā. Pētījuma rezultātā identificētas nepilnības ražošanas procesā un sniegti priekšlikumi ražošanas procesa optimizēšanai un izmaksu samazināšanai. Darba struktūru veido piecas daļas analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba aizsardzības un grafiskā daļa. Nodaļām seko secinājumi, izmantoto informācijas avotu saraksts un darba pielikumi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, SIA GRANDEG, ražošanas process, izmaksu optimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, LTD GRANDEG, manufacturing process, cost optimization
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 17:27:12