Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Rīgas pilsētā"
Nosaukums angļu valodā "Real Estate Tax Administration in Riga City"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H. Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Jautājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, ir aktuāla tēma ikvienai personai, kam pieder kāds nekustamais īpašums. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir koncentrētākais nekustamo īpašumu daudzums, līdz ar to arī lielākais šī nodokļa maksātāju un ieņēmumu no šī nodokļa daudzums. Ņemot vērā iepriekšminēto, tika izvēlēta diplomdarba tēma „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Rīgas pilsētā”. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek aplūkots nekustamā īpašuma nodoklis dažādos vēstures periodos, nodokļa reformas gaita, īpašuma un nekustamā īpašuma jēdzieni, to vēsturiskā attīstība, nodokļa jēdziens, tā pamatelementi un funkcijas. Otrajā nodaļā tiek pētīta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas teorētiskā analīze - administrēšanas teorētiskie principi un administrēšanas organizācija, tiek pētīta nekustamā īpašuma nodokļa nozīme Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā un tiek apskatīta ārvalstu pieredze nekustamā īpašuma aplikšanā ar nodokli. Trešajā nodaļā tiek veikta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas praktiskā analīze - nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un uzskaite, atvieglojumu piemērošana, soda sankciju piemērošana un piedziņa, tiek apzinātas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas problēmas Rīgas pilsētā un sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanai. Diplomdarba apjoms ir 75 lapaspuses, tas satur 6 tabulas, 12 attēlus, 1 pielikumu un 31 izmantotās informācijas avotu.
Atslēgas vārdi vitagrin
Atslēgas vārdi angļu valodā vitagrin
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 12:20:21