Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance efficiency enhancement project for a retail company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbā analizēts uzņēmums SIA Elektro Bauska. Tā galvenais darbības veids ir elektropreču un materiālu tirdzniecība, kā arī sadzīves tehnikas, elektroinstrumentu un elektroierīču remonts. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā sniegts uzņēmuma un tā darbības raksturojums un veikta darbības rādītāju un rentabilitātes analīze. Balstoties uz veikto analīzi, atklātas problēmas, kas jārisina 2. daļā. Projekta aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini, kas ir saistīti ar izvirzīto darbības pilnveidošanas priekšlikumu īstenošanu, un novērtēta priekšlikumu ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātiem un tās efektivitāti. Tehnoloģiskajā daļā parādīta datu bāzes izveide. Darba aizsardzības daļā izpētīta un aprakstīta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Grafiskajā daļā sniegti iegūtie rezultāti, kas radušies darba tapšanas gaitā, grafiskā veidā. Diplomprojekta nobeigumā ir apkopoti darba gaitā iegūtie secinājumi un darbības pilnveidošanai izstrādātie priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance efficiency enhancement project for a retail company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 17:40:12