Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pamatlīdzekļu nozīme veselības aprūpes kapitālsabiedrībā"
Nosaukums angļu valodā "Fixed assets in healt care corporation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
Recenzents Doc. Dr.oec.G.Kozaka
Anotācija Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu Pamatlīdzekļu nozīme veselības aprūpes kapitālsabiedrībā. Darba analītiskās apskates daļā ir aprakstīta pamatlīdzekļu būtība un to vispārīgais raksturojums, kā arī apskatītas pamatlīdzekļu nolietojuma metodes, kuras tiek izmantotas rēķinot nolietojumu gan finanšu vajadzībām, gan nodokļu vajadzībām. Pētījumu un aprēķinu daļā par piemēru tiek ņemta VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, un tiek aprēķināts nolietojums pamatlīdzekļiem ar dažādām metodēm, gan slimnīcā izmantojamām, gan slimnīcā neizmantojamām metodēm. Tiek salīdzināti aprēķinātā nolietojuma rezultāti. Darbā tiek apskatīti pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāji, un tiek aprēķināta VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca pamatlīdzekļu efektivitāte. Darbs sastāv no 66 lappusēm. Darbā ir 24 tabulas, 4 attēli. Bakalaura darba rakstīšanai izmantoti 16 literatūras avoti. Darba rakstīšanas laikā gūtie secinājumi un atziņas formulēti darba beigās.
Atslēgas vārdi Pamatlīdzekļi, amortizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Fixed assets, depreciation.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 11:39:41