Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir „Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Par pētījuma objektu kalpo uzņēmums SIA „P. Dussmann”, kas nodrošina telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskās, projektu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības, un grafiskās daļas. Analītiskās daļas ietvaros autors raksturoja uzņēmumu, veica tā darbības finansiālo analīzi un pakalpojumu tirgus analīzi. Pamatojoties uz šajā daļā veikto analīzi autors izvirzīja trīs problēmas, kādas būtu jārisina uzņēmumam: 1. Izstrādāt uzņēmuma, pakalpojumu, izmaksu samazināšanas projektu. 2. Izvērtēt mikrouzņēmumu dibināšanas pamatojumu. 3. Izstrādāt debitoru parādu piedziņas pilnveidošanas plānu. Projektu aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek meklēti risinājumi. Lai uzņēmums spētu efektīvāk samazināt pakalpojumu izmaksas, tam jāsadarbojas ar apakšuzņēmējiem. Lai spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu ir vajadzīgi apmācīti un skoloti darbinieki, kas vēlētos paši būt par uzņēmējiem, dibinot mikrouzņēmumus. Lai pilnveidotu debitoru parādu administrēšanas procesu, jāapmāca darbinieki un jāveic iespējamo sadarbības partneru monitorings. Tehnoloģiskajā daļā autors ir izstrādājis tīklveida plānošanas un vadīšanas sistēmu, informatīva materiāla izstrādei. Darba un dabas aizsardzības daļā autors veicis darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi. Grafiskajā daļā autors grafiski ir attēlojis darba kopsavilkumu par visām darba daļām un iegūtajiem rezultātiem. Darba kopējais apjoms ir 86 lapas. Darba ietvaros izveidoti 8 attēli un 24 tabulas.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Service providing company’s activities improvement project’’
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 12:35:34